Xuất dữ liệu từ Gridview ra file Excel trong Asp.net

Xem: 5869    Tải: 252   Thảo luận: 0   Mục: ASP.NET Framework   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 7 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]xuat-du-lieu-tu-gridview-ra-file.rar (133.29 KB)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]xuat-du-lieu-tu-gridview-ra-file.rar
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để xuất dữ liệu từ Gridview ra file Excel trong asp.net rất đơn giản.

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để xuất dữ liệu từ Gridview ra file Excel trong asp.net rất đơn giản.

Bài viết này chúng ta đi sâu vào khía cạnh làm thế nào để xuất dữ liệu từ Gridview ra file Excel chứ không đi sâu vào từng phần cụ thể nhé. Ở đây chúng ta sử dụng một nút button để thực hiện việc bắt sự kiện khi người dùng click để xuất ra file Excel.

Các bạn thiết kế database như hình dưới đây

Trước tiên, viết một hàm để bind dữ liệu từ database ra Gridview nhé

protected void fillGrid()
{
  string str = "SELECT [UNo], [EmpName], [Age], convert(char,[dob],103) dob FROM [tbl_EmpDetails]";
 
  myConnection = new SqlConnection(conn);
  myConnection.Open();
  myCommand = new SqlCommand(str, myConnection);
  SqlDataAdapter mySQLDataAdapter;
  myDataSet = new DataTable();
  mySQLDataAdapter = new SqlDataAdapter(myCommand);
  mySQLDataAdapter.Fill(myDataSet);
  GridView1.DataSource = myDataSet;
  GridView1.DataBind();
  ViewState["dtList"] = myDataSet;
}
 
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!IsPostBack)
  {
    fillGrid();
  }
}

Sau khi bind, dữ liệu đã sẵn sàng để xuất ra file excel, và bạn chỉ việc click button Export To Excel là có thể có một file dữ liệu mang định dạng excel rồi, nhưng để làm được việc đó thì bạn cần phải code thêm như sau. Ở đây tôi sử dụng FileInfo để lấy thông tin của file.

FileInfo FI = new FileInfo(Path);
StringWriter stringWriter = new StringWriter();
HtmlTextWriter htmlWrite = new HtmlTextWriter(stringWriter);
DataGrid DataGrd = new DataGrid();
DataGrd.DataSource = dt1;
DataGrd.DataBind();
 
DataGrd.RenderControl(htmlWrite);
string directory = Path.Substring(0, Path.LastIndexOf(""));// GetDirectory(Path);
if (!Directory.Exists(directory))
{
  Directory.CreateDirectory(directory);
}
 
System.IO.StreamWriter vw = new System.IO.StreamWriter(Path, true);
stringWriter.ToString().Normalize();
vw.Write(stringWriter.ToString());
vw.Flush();
vw.Close();
WriteAttachment(FI.Name, "application/vnd.ms-excel", stringWriter.ToString());

OK, hàm bên trên có sử dụng hàm WriteAttachment để lấy file từ user trong đối tượng Response.

public static void WriteAttachment(string FileName, string FileType, string content)
{
  HttpResponse Response = System.Web.HttpContext.Current.Response;
  Response.ClearHeaders();
  Response.AppendHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + FileName);
  Response.ContentType = FileType;
  Response.Write(content);
  Response.End();
}
Download code bên dưới về ngâm cứu nhé.

Xuất dữ liệu từ Gridview ra file Excel trong Asp.net

Xuất dữ liệu từ Gridview ra file Excel trong Asp.net Đăng ngày 19-09-2014  Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để xuất dữ liệu từ Gridview ra file Excel trong asp.net rất đơn giản. 5/10 5869

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;