quang cao hosting

Xây dựng phần mền Code quản lý điểm sinh viên dùng socket sever - client JAVA

Xem: 6879    Tải: 343   Thảo luận: 0   Mục: Java Sun   Lĩnh vực: Khác

34 điểm   ( 46 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]xay-dung-phan-men-code-quan-ly-diem.zip (2.23 MB)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]xay-dung-phan-men-code-quan-ly-diem.zip
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Đây là chương trình được viết ở dạng socket server mô phỏng quản lý điểm sinh viên, máy client nhập điểm hoặt thên sửa xóa chuyển lên server sử lý và được lưu vào csdl sql server 2008 và trả lai kêt quả cho client....

Đây là chương trình được viết ở dạng socket server mô phỏng quản lý điểm sinh viên, máy client nhập điểm hoặt thên sửa xóa chuyển lên server sử lý và được lưu vào csdl sql server 2008 và trả lai kêt quả cho client....

Xây dựng phần mền Code quản lý điểm sinh viên dùng socket sever - client JAVA

Xây dựng phần mền Code quản lý điểm sinh viên dùng socket sever - client JAVA Đăng ngày 02-02-2015  Đây là chương trình được viết ở dạng socket server mô phỏng quản lý điểm sinh viên, máy client nhập điểm hoặt thên sửa xóa chuyển lên server sử lý và được lưu vào csdl sql server 2008 và trả lai kêt quả cho client.... 0.73913043478261/10 6879

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838