quang cao hosting

WebView trong Android – Hướng dẫn sử dụng cơ bản về WebView

Xem: 14405    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Android   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 16 đánh giá ) File đã được kiểm thử

WebView trong Android là một view giúp cho bạn có thể hiển thị 1 trang web từ URL hoặc là từ 1 trang html tùy chỉnh. Hôm này tôi xin hướng dẫn các bạn cách đưa Webview vào ứng dụng và sử dụng chúng 1 cách cơ bản để có thể load 1 trang wev từ URL hay từ 1 trang html tùy chỉnh nào đó.

1. Xây dựng giao diện.

Tôi sẽ xây dựng 1 giao diện như hình vẽ, bao gồm 1 nut button GO, khi click vào nút này sẽ hiển thị trang web ở bên dưới:

Code giao diện:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:orientation="vertical"
 android:layout_height="match_parent"
 tools:context=".MainActivity" >
 <Button
 android:id="@+id/btGo"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:background="#41BE02"
 android:layout_gravity="center"
 android:text="Go" />
 
<WebView
 android:id="@+id/webView1"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent" />
 
</LinearLayout>

2. Xử lý code

-  Tôi đã gán id cho WebViewwebView1, và việc lấy id này trong activity hoàn toàn tương tự như các view khác.:

webView = (WebView) findViewById(R.id.webView1);

- Để đặt địa chỉ URL cho Webview tôi dùng phương thức : webView.loadUrl() và để bật Javascript lên tôi dùng  webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);

- Bạn cần chỉnh sửa file AndroidManifest.xml để cấp quyền truy cập mạng internet bằng cách thêm dòng lệnh sau :

<uses-permission android:name=”android.permission.INTERNET” />

Và đây là code:

package com.tien.webviewdemo;
 
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.webkit.WebView;
import android.widget.Button;
 
public class MainActivity extends Activity {
private Button btGo;
private WebView webView;
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 btGo =(Button) findViewById(R.id.btGo);
 webView = (WebView) findViewById(R.id.webView1);
 btGo.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 
 @Override
 public void onClick(View v) {
 // TODO Auto-generated method stub
 webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
 webView.loadUrl("http://www.goclaptrinh.com");
 }
 });
 }
 
@Override
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
 // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
 getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
 return true;
 }
 
}

Ảnh demo:

3. Hiển thị giao diện XML tùy chỉnh.

Để hiển thị một trang HTML tùy chỉnh thì bạn thay code trên bàng đoạn code xử lý sau:

webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
 String html = "<html><body><h1>Chào mừng bạn đến với blog GOCLAPTRINH.COM</h1></body></html>";
 webView.loadData(html, "text/html", "UTF-8");

WebView trong Android – Hướng dẫn sử dụng cơ bản về WebView

WebView trong Android – Hướng dẫn sử dụng cơ bản về WebView Đăng ngày 10-02-2014  WebView trong Android là một view giúp cho bạn có thể hiển thị 1 trang web từ URL hoặc là từ 1 trang html tùy chỉnh. Hôm này tôi xin hướng dẫn các bạn cách đưa Webview vào ứng dụng và sử dụng chúng 1 cách cơ bản để có thể load 1 trang wev từ URL hay từ 1 trang html tùy chỉnh nào đó. 0.5625/10 14405

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: [email protected]
Hotline: 086.924.3838