quang cao hosting

WampServer 2.0

Xem: 1509    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Công cụ phát triển   Lĩnh vực: Máy tính - công nghệ

0 điểm   ( 22 đánh giá ) File đã được kiểm thử

WampServer là một trang web môi trường phát triển Windows. Nó cho phép bạn tạo ra các ứng dụng web với Apache, PHP và cơ sở dữ liệu MySQL. Nó cũng đi kèm với PHPMyAdmin và SQLiteManager dễ dàng quản lý cơ sở dữ liệu của bạn.

WampServer cài đặt tự động (cài đặt), và cách sử dụng của nó là rất trực quan. Bạn sẽ có thể điều chỉnh máy chủ của bạn mà không cần chạm vào các tập tin cài đặt.WampServer là chỉ đóng gói giải pháp mà sẽ cho phép bạn sao chép các máy chủ sản xuất của bạn. Khi WampServer được cài đặt, bạn có khả năng thêm nhiều Apache, MySQL và PHP phát hành như bạn muốn.

WampServer cũng có một trayicon để quản lý máy chủ của bạn và các thiết lập của nó.

WampServer 2.0

WampServer 2.0 Đăng ngày 19-06-2013  WampServer là một trang web môi trường phát triển Windows. Nó cho phép bạn tạo ra các ứng dụng web với Apache, PHP và cơ sở dữ liệu MySQL. Nó cũng đi kèm với PHPMyAdmin và SQLiteManager dễ dàng quản lý cơ sở dữ liệu của bạn. 5/10 1509

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838