quang cao hosting

Viết hàm tính tổng các số nguyên trên Android

Xem: 5158    Tải: 23   Thảo luận: 0   Mục: Android   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 43 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]viet-ham-tinh-tong-cac-so-nguyen.rar (247.36 KB)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]viet-ham-tinh-tong-cac-so-nguyen.rar
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Giới thiệu đến các bạn bài viết nằm trong lập trình android căn bản. Bài viết này sẽ giúp các bạn viết hàm tính tổng các số nguyên trên Android. Đầu tiên mình tạo 1 TextView chứa nội dung “Nhập vào số nguyên dương N” và sửa Id của nó lại thành tV1.

Giới thiệu đến các bạn bài viết nằm trong lập trình android căn bản. Bài viết này sẽ giúp các bạn viết hàm tính tổng các số nguyên trên Android.

Đầu tiên mình tạo 1 TextView chứa nội dung “Nhập vào số nguyên dương N” và sửa Id của nó lại thành tV1.

Tiếp theo bạn tạo 1 EditText và sửa Id lại thành edt1.

Sau đó bạn tạo 1 Button Thực hiện và sửa Id lại thành btn1.

Cuối cùng bạn tạo 2 TextView là tV_daytV_tong để nhận kết quả trả về.

Đoạn code file activity_main.xml:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".MainActivity" >

  <TextView
    android:id="@+id/tV1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:text="Nhập vào số nguyên dương N" />

  <EditText
    android:id="@+id/edt1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignLeft="@+id/tV1"
    android:layout_below="@+id/tV1"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="number" >

    <requestFocus />
  </EditText>

  <Button
    android:id="@+id/btn1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignRight="@+id/tV1"
    android:layout_below="@+id/edt1"
    android:layout_marginRight="49dp"
    android:layout_marginTop="26dp"
    android:text="Thực hiện" />

  <TextView
    android:id="@+id/tV_day"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignLeft="@+id/btn1"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:text="S=" />

  <TextView
    android:id="@+id/tV_tong"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignLeft="@+id/tV_day"
    android:layout_below="@+id/tV_day"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="S=" />

</RelativeLayout>

Tiếp đến, chúng ta thực hiện code bên file MainActivity.java:

Trong hàm onCreate ta khai báo:

<span style="font-size: large;">edt1=(EditText)findViewById(R.id.edt1);
		btn1=(Button)findViewById(R.id.btn1);
		tV_day=(TextView)findViewById(R.id.tV_day);
		tV_tong=(TextView)findViewById(R.id.tV_tong);</span>

 Ta tiếp tục bắt sự kiện click cho Button:

<span style="font-size: large;">btn1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
			
			@Override
			public void onClick(View arg0) {
				// TODO Auto-generated method stub
				
			}</span>

Trong sự kiện onClick dùng vòng lặp for chạy từ 1 đến N, mỗi bước cộng dồn giá trị vào biến tong, ghép thêm chuoi:

<span style="font-size: large;">int N=Integer.parseInt(edt1.getText().toString());
				int tong=0;
				String chuoi="";
				for(int i=1;i<=N;i++)
				{
					tong+=i;
					chuoi+=String.valueOf(i);
					chuoi+=(i!=N)?"+":"";
				}
				tV_day.setText("S= "+chuoi);
				tV_tong.setText("S= "+tong);</span>

Đến đây ta bắt đầu thực thi code của chúng ta, và kết quả được như sau:

POD_1

Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo. Chúc các bạn thành công!

Viết hàm tính tổng các số nguyên trên Android

Viết hàm tính tổng các số nguyên trên Android Đăng ngày 03-04-2014  Giới thiệu đến các bạn bài viết nằm trong lập trình android căn bản. Bài viết này sẽ giúp các bạn viết hàm tính tổng các số nguyên trên Android. Đầu tiên mình tạo 1 TextView chứa nội dung “Nhập vào số nguyên dương N” và sửa Id của nó lại thành tV1. 5/10 5158

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838