quang cao hosting

Viết Chương Trình Tính Năm Âm Lịch

Xem: 1652    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 4 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Hãy viết Chương Trình Tính Năm Âm Lịch như sau :
- Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ ( 4 số ).
- Nhấn nút Xác Định để xuất kết quả năm Âm Lịch
------------ Đáp án mẫu như sau :

-------- Video chạy code :------------- Và đây là source code
 

 
Link tham khảo từ trang thầy TÂM - Trường cao đẳng HCM

Viết Chương Trình Tính Năm Âm Lịch

Viết Chương Trình Tính Năm Âm Lịch Đăng ngày 15-01-2014  Viết Chương Trình Tính Năm Âm Lịch. - Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ ( 4 số ). - Nhấn nút Xác Định để xuất kết quả năm Âm Lịch 5/10 1652

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838