quang cao hosting

Video Hướng dẫn cài đặt code trên localhost Nukeviet do Vinagon phát triển

Xem: 8242    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Mẫu biểu - Hướng dẫn   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 8 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Hôm nay mình sẽ Hướng dẫn cài đặt code Nukeviet do Vinagon phát triển
Bước 1 : Chuẩn bị  
 - Source code
 - Đă cài đặt localhost
Bước 2 : mình sẽ hướng dẫn cài dat trên xampp
 - Đầu tiên các bạn copy code vào folder htdocs trong xampp
 - mn.shopstyle đây là code mình tải trên web megacode.vn
 - Tiếp theo các bạn vào localhost/phpmyadmin
  + tải csdl
  + import data trong code đã tải?
 - Vào config.php để thay đổi thông tin phù hợp
 - Vào .htaccess
 * RewriteBase /mn.shopstyle/
 - thay đổi mn.shopstyle thành tên folder web các bạn
 - Vào data/config_global.php
 * $global_config['my_domains'] = "localhost";
 Sửa thuộc tính "my_domains" thành domain
 - Như vậy các bạn đã cài đặt dc 90%
 Tiep theo vào website các b vừa mới cài đặt
 - http://localhost/mn.shopstyle/admin/
 user : admin
 pass : 123456

Người thực hiện: Mr Nam (Vinagon)

Video Hướng dẫn cài đặt code trên localhost Nukeviet do Vinagon phát triển

Video Hướng dẫn cài đặt code trên localhost Nukeviet do Vinagon phát triển Đăng ngày 11-07-2015  Hôm nay mình sẽ Hướng dẫn cài đặt code Nukeviet do Vinagon phát triển. Bước 1 : Chuẩn bị - Source code - Đă cài đặt localhost. Bước 2 : mình sẽ hướng dẫn cài dat trên xampp - Đầu tiên các bạn copy code vào folder htdocs trong xampp 1.125/10 8242

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838