quang cao hosting

Toast Notification và Alert Dialog trong Lập trình Android

Xem: 2908    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Android   Lĩnh vực: Khác

8 điểm   ( 11 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Toast Notification và Alert Dialog trong Android dùng để xuất ra một thông báo nào đó hay bạn cũng có thể dùng để kiểm tra một điều gì khi lập trình ứng dụng cho Android. Các tiền trình của ứng dụng vẫn sẽ tiếp tục làm việc khi Toast và Alert Dialog hiện ra thông báo.

1. Toast Notification.

Toast được dùng trong cả Activity và trong Service, nó không cho người dùng tương tác.

Các tạo một Toast Notification.

Toast toast = Toast.makeText(MainActivity.this,"This is a Toast",Toast.LENGTH_SHORT;);
 toast.show();

Ở đây giá trị thời gian để hiển thị Toast có Toast.LENGTH_SHORT  Toast.LENGTH_LONG. 

2. Alert Dialog.

Alert Dialog dùng để hiển thị ra thông báo và cho phép người dùng tương tác với chúng.

Để tạo một Alert Dialog ta làm như sau :

AlertDialog.Builder alertDemo =new AlertDialog.Builder(YourActivity.this);
 alertDemo.setTitle(“Do you want to exit ?”);
 alertDemo.setMessage(“Are you sure you want to exit?”);
 alertDemo.setPositiveButton(“Yes”, new DialogInterface. OnClickListener() {
 
public void onClick(DialogInterface dialog, int which)
 {
 finish();
 }});
 
alertDemo.setNegativeButton(“No”, new DialogInterface.OnClickListener() {
 public void onClick(DialogInterface dialog, int which)
 {
 dialog.cancel();
 }
 });
 
alertDemo.create().show();

Toast Notification và Alert Dialog trong Lập trình Android

Toast Notification và Alert Dialog trong Lập trình Android Đăng ngày 10-02-2014  Toast Notification và Alert Dialog trong Android dùng để xuất ra một thông báo nào đó hay bạn cũng có thể dùng để kiểm tra một điều gì khi lập trình ứng dụng cho Android. Các tiền trình của ứng dụng vẫn sẽ tiếp tục làm việc khi Toast và Alert Dialog hiện ra thông báo. 0.72727272727273/10 2908

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838