Tìm hiểu về JSP-JavaBean

Xem: 2734    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Java Sun   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 11 đánh giá ) File đã được kiểm thử

JavaBean là một class được xây dựng đặc biệt  được viết trong Java và được mã hóa theo thông số kỹ thuật JavaBean API.

Sau đây là những điểm đặc trưng để phân biệt một JavaBean từ các lớp Java khác:

 •  Class là JavaBean là public
 • Có một contructor không có tham số
 • Cần phải có Implements lớp java.io.Serializable interface
 • Có thể có một số thuộc tính có thể read hoặc written
 • Có các phương thức setter và getter để thao tác với các attribute

Tìm hiểu về JSP-JavaBean

Các tính chất của JavaBeans:

JavaBean property là một attribute có tên có thể truy cập bởi người dùng hoặc đối tượng. Các thuộc tính có thể của bất khù kiểu dữ liệu Java, ao gôm các classes mà bạn định nghĩa.

JavaBean property có thể đọc, ghi, chỉ đọc hoặc chỉ ghi. JavaBean properties truy cập thông qua 2 phương thức trong JavaBean’s implementation class:

Method Description
getPropertyName()  Ví dụ, nếu tên property là firstName, thì tên method của bạn sẽ là getFirstName() để đọc property. Method này được gọi là accessor.
setPropertyName() Ví dụ, nếu property là  firstName, Method này sẽ là setFirstName() để ghi property. Method này được gọi là mutator.

Thuộc tính read-only sẽ chỉ có ở getPropertyName() method, và thuộc tính write-only chỉ có ở setPropertyName() method.

JavaBean Example:

package tuttorialJavaBean;
 
/**
*
* @author Itplusvn.com
*/
public class StudentsBean implements java.io.Serializable {
  private String firtName = null;
  private String lastName = null;
  private int age = 0;
 
  public StudentsBean() {
  }
 
  public String getFirtName() {
    return firtName;
  }
 
  public String getLastName() {
    return lastName;
  }
 
  public int getAge() {
    return age;
  }
 
  public void setFirtName(String firtName) {
    this.firtName = firtName;
  }
 
  public void setLastName(String lastName) {
    this.lastName = lastName;
  }
 
  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
  
}

Truy cập trong JavaBeans (Accessing JavaBeans)

Cú pháp đầy đủ cho thẻ useBean sử dụng trong jsp như sau:

<jsp:useBean id="bean's name" scope="bean's scope" typeSpec/>

Ở đây, giá trị cho các thuộc tính phạm vi có thể là trang, request, session hoặc ứng dụng  dựa trên yêu cầu của bạn.  Giá trị của thuộc tính id có thể là bất kỳ miễn sao nó là duy nhất trong số các khai báo useBean khác trong cùng một trang JSP.

Ví dụ dưới đây cho thây việc đơn giản khi sử dụng nó:

<html>
<head>
<title>useBean Example</title>
</head>
<body>
 
<jsp:useBean id="date" class="java.util.Date" />
<p>The date/time is <%= date %>
 
</body>
</html>

nó sẽ cho ta kết quả như sau:

The date/time is Thu Sep 30 11:18:11 GST 2010

Truy cập JavaBeans Properties:

Cùng với <jsp:useBean..>, bạn có thể sử dụng <jsp:getProperty/> action để truy cập phương thức get và <jsp:setProperty/> action để  truy cập vào các phương thức thiết lập. Đây là cú pháp đầy đủ:

<jsp:useBean id=”id” class=”bean’s class” scope=”bean’s scope”>

<jsp:setProperty name="bean's id" property="property name" 
          value="value"/>
  <jsp:getProperty name="bean's id" property="property name"/>
  ...........
</jsp:useBean>

Sau đây là một ví dụ đơn giản để truy cập vào dữ liệu sử dụng trên cú pháp:

<html>
<head>
<title>get and set properties Example</title>
</head>
<body>
 
<jsp:useBean id="students"
          class="com.tutorialspoint.StudentsBean">
  <jsp:setProperty name="students" property="firstName"
          value="Zara"/>
  <jsp:setProperty name="students" property="lastName"
          value="Ali"/>
  <jsp:setProperty name="students" property="age"
          value="10"/>
</jsp:useBean>
 
<p>Student First Name:
  <jsp:getProperty name="students" property="firstName"/>
</p>
<p>Student Last Name:
  <jsp:getProperty name="students" property="lastName"/>
</p>
<p>Student Age:
  <jsp:getProperty name="students" property="age"/>
</p>
 
</body>
</html>

Chung ta đi đến Class StudentsBean.class có sẵn trong classpath và cố gắng truy cập JSP. Điều này sẽ cho chúng ta kết quả như sau:

Student First Name: Zara
 
Student Last Name: Ali
 
Student Age: 10

 

Tìm hiểu về JSP-JavaBean

Tìm hiểu về JSP-JavaBean Đăng ngày 17-05-2014  JavaBean là một class được xây dựng đặc biệt được viết trong Java và được mã hóa theo thông số kỹ thuật JavaBean API. Sau đây là những điểm đặc trưng để phân biệt một JavaBean từ các lớp Java khác: 0.81818181818182/10 2734

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;