Thay đổi kích cỡ chữ dùng Jquery trong WordPress

Xem: 1954    Tải: 0   Thảo luận: 1   Mục: Javascript   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 6 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi kích thước chữ trong WordPress chỉ sử dụng Jquery, cho phép người dùng tự thay đổi kích thước chữ trên website của mình.
OK, bắt đầu nhé, trước tiên là mình giới hạn những phần nào cho phép người dùng được phép thay đổi kích thước font chữ. Ở đây thường là nằm trong file Single.php, giả sử tôi cho đoạn sau

<?php
/**
 * The Template for displaying all single posts.
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Twenty_Twelve
 * @since Twenty Twelve 1.0
 */
get_header(); ?>
  <div id="primary" class="site-content">
    <div id="content" role="main">
      <div class="resize">
      <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
        <?php get_template_part( 'content', get_post_format() ); ?>
      </div><!-- #resize -->
        <nav class="nav-single">
          <h3 class="assistive-text"><?php _e( 'Post navigation', 'twentytwelve' ); ?></h3>
          <span class="nav-previous"><?php previous_post_link( '%link', '<span class="meta-nav">' . _x( '&larr;', 'Previous post link', 'twentytwelve' ) . '</span> %title' ); ?></span>
          <span class="nav-next"><?php next_post_link( '%link', '%title <span class="meta-nav">' . _x( '&rarr;', 'Next post link', 'twentytwelve' ) . '</span>' ); ?></span>
        </nav><!-- .nav-single -->
        <?php
          // If comments are open or we have at least one comment, load up the comment template
          if ( comments_open() || '0' != get_comments_number() )
            comments_template( '', true );
        ?>
      <?php endwhile; // end of the loop. ?>
    </div><!-- #content -->
  </div><!-- #primary -->
<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>
Ở đây chúng ta thêm một class có tên resize được nằm trong phần code này.
Tiếp theo chúng ta thêm 2 thẻ a để cho người dùng resize được bằng cách thêm đoạn sau
<p><a id="increase-font" href="#">[ A+ ] </a>/<a id="decrease-font" href="#">[ A- ] </a> </p>
như thế ta được
<?php
/**
 * The Template for displaying all single posts.
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Twenty_Twelve
 * @since Twenty Twelve 1.0
 */
get_header(); ?>
  <div id="primary" class="site-content">
    <div id="content" role="main">
       <div class="resize">
      <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
        <?php get_template_part( 'content', get_post_format() ); ?>
       </div><!-- #resize -->
        <nav class="nav-single">
          <h3 class="assistive-text"><?php _e( 'Post navigation', 'twentytwelve' ); ?></h3>
          <span class="nav-previous"><?php previous_post_link( '%link', '<span class="meta-nav">' . _x( '&larr;', 'Previous post link', 'twentytwelve' ) . '</span> %title' ); ?></span>
          <span class="nav-next"><?php next_post_link( '%link', '%title <span class="meta-nav">' . _x( '&rarr;', 'Next post link', 'twentytwelve' ) . '</span>' ); ?></span>
        </nav><!-- .nav-single -->
        <?php
          // If comments are open or we have at least one comment, load up the comment template
          if ( comments_open() || '0' != get_comments_number() )
            comments_template( '', true );
        ?>
      <?php endwhile; // end of the loop. ?>
    </div><!-- #content -->
  </div><!-- #primary -->
<p><a id="increase-font" href="#">[ A+ ] </a>/<a id="decrease-font" href="#">[ A- ] </a> </p>
<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>
Tiếp theo là jquery, tốt nhất bạn vứt ra ngoài 1 file nào đó sau đó nhúng vào, ví dụ như resize.js chẳng hạn. Nội dung đoạn code như sau:
// This prevents the execution of the code before the document is finished loading.
jQuery(document).ready(function() {
  // The 'A+' element in the page is associated with the jQuery click() event.
  jQuery('#increase-font').click(function(event) {
    // This prevents the default action of the click() event from being triggered.
    event.preventDefault();
    // The jQuery each() event interates over each elements belonging to the 'resize' class
    jQuery('.resize').each(function() {
      // Call to a custom function to increase the text size
      changeTextSize(this, change);
    });
  });
  // The 'A-' element in the page is associated with the jQuery click() event.
  jQuery('#decrease-font').click(function(event) {
    // This prevents the default action of the click() event from being triggered.
    event.preventDefault();
    // The jQuery each() event interates over each elements belonging to the 'resize' class
    jQuery('.resize').each(function() {
      // Call to a custom function to decrease the text size
      changeTextSize(this, -change);
    });
  });
});
// Three variables have been used to define range of the text size and the increment/decrement value respectively.
var min = 8, max = 100, change = 2;
// Defines a custom function with two parameters determining the element to be resized and the size
function changeTextSize(element, value) {
  var currentSize = parseFloat(jQuery(element).css('font-size'));
  var newSize = currentSize + value;
  if (newSize <= max && newSize >= min) {
    jQuery(element).css('font-size', newSize + 'px');
  }
}
Cuối cùng là đăng ký nó trong file function.php
function wptuts_resize_text () {
  // The array('jquery') is used to create dependency on the jQuery library in order to use it properly.
  wp_enqueue_script( 'resize', get_template_directory_uri() . '/js/resize.js', array( 'jquery' ) );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'wptuts_resize_text' );
Vậy là xong, thử ra ngoài xem sao. Sẽ xuất hiện 2 nút A+ và A-, và thử chiêm ngưỡng thành quả xem nào.

Thay đổi kích cỡ chữ dùng Jquery trong WordPress

Thay đổi kích cỡ chữ dùng Jquery trong WordPress Đăng ngày 19-09-2014  Bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi kích thước chữ trong WordPress chỉ sử dụng Jquery, cho phép người dùng tự thay đổi kích thước chữ trên website của mình. 5/10 1954

Thảo luận:

 • avatar
  @ tranvanthuong - 07:25, 10/12/2014

  Có thấy xuất hiên nút A+ A- nhưng sao khi click vào chẳng thấy tăng giảm cỡ chữ gì chả, chỉ thấy bị đưa lên đầu trang vì cái lệnh href="#">[ A+ ]. Bạn xem giúp mình với:
  http://xn--thnglogia-p2a56t433m.vn/

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;