quang cao hosting

TCP Console - USCLN và BSCNN chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket

Xem: 4515    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: C / C++ / MFC   Lĩnh vực: Máy tính - công nghệ

9 điểm   ( 8 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính Ước Số Chung Lớn Nhất
- Tính Bội Số Chung Nhỏ Nhất

=====> Đáp án mẫu như sau :

 


Trước hết phải add thư viện winsock32.lib đối với C++ Console cho bài này.
Nhớ là add cho cả Server và cả Client luôn nhé. Không phân biệt UDP hay TCP.
 

 


===================== Và đây là code stdafx.h và stdafx.cpp phần Server :

 


===================== Và đây là code phần main của Server :
 


===================== Và đây là code stdafx.h & stdafx.cpp phần Client :
 


===================== Và đây là code phần main của Client :
 

TCP Console - USCLN và BSCNN chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket

TCP Console - USCLN và BSCNN chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket Đăng ngày 10-01-2014  TCP Console - USCLN và BSCNN chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket 1.125/10 4515

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838