quang cao hosting

Tạo giao diện có đường viền góc tròn trong Android

Xem: 28152    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Android   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 23 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Nếu bạn mong muốn có một giao diện của các View như TextView, Button, EditText.. được bao bọc bởi đường viền có 4 góc tròn thì bạn có thể thực hiện theo cách sau :

Trong Drawable bạn tạo 1 file duongvien_goctron.xml như sau :
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape
 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:shape="rectangle">
 
 <!-- Set màu nền-->
 <solid
 android:color="#FACC2E" >
 </solid>
 
 <!-- đặt thuộc tính màu và độ rộng của đường viền -->
 <stroke
 android:width="3dp"
 android:color="#0101DF" >
 </stroke>
 
 <!-- các thuộc tính căn chỉnh-->
 <padding
 android:left="10dp"
 android:top="10dp"
 android:right="10dp"
 android:bottom="10dp" >
 </padding>
 
 <!-- và đây là bán kính đường tròn ở 4 góc -->
 <corners
 android:radius="100dp" >
 </corners>
 
</shape>

Vầy bây giờ bạn lấy file XML trên làm thuộc tính background cho Layout mà bạn muốn có 1 đường viền góc tròn :

</pre>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:background="@drawable/duongvien_goctron"
 android:orientation="vertical" >
 
<TextView
 android:id="@+id/textView1"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_alignParentLeft="true"
 android:layout_alignParentTop="true"
 android:gravity="center"
 android:padding="10dp"
 android:text="Chào mừng các bạn đến với blog GocLapTrinh.Com"
 android:textSize="30sp" />
 
</RelativeLayout>

Tạo giao diện có đường viền góc tròn trong Android

Tạo giao diện có đường viền góc tròn trong Android Đăng ngày 11-02-2014  Nếu bạn mong muốn có một giao diện của các View như TextView, Button, EditText.. được bao bọc bởi đường viền có 4 góc tròn thì bạn có thể thực hiện theo cách sau : 5/10 28152

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838