quang cao hosting

Tạo cột số thứ tự tăng tự động cho dòng và group trong GridControl trong C#

Xem: 2215    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: C / C++ / MFC   Lĩnh vực: Khác

10 điểm   ( 4 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Bài viết hôm nay hướng dẫn các bạn tạo cột số thứ tự tự động tăng cho từng dòng và group dữ liệu trong GridControl. Việc tạo cột số thứ tự này sẽ giúp bạn dễ dàng xác định vị trí của dòng dữ liệu trên GridView hơn, nếu có thêm Group thì lúc đó GridView của bạn nhìn sẽ gọn và hợp lý hơn. Sau đây là bài hướng dẫn chi tiết:(Các bạn có thể phải triển thêm bằng các tạo ra 1 GridControl mới có sẵn cột số thứ tự, nếu không biết tạo control mới từ control có sẵn qua bài viết sau: Phần 1)

B1. Các thư viện mới sử dụng trong chương trình

using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;

B2. Sự kiện được sử dụng để vẽ cột số thứ tự

gridView1.CustomDrawRowIndicator += gridView1_CustomDrawRowIndicator;

B3. Viết sự kiện

void gridView1_CustomDrawRowIndicator(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowIndicatorCustomDrawEventArgs e)
{
  if (!gridView1.IsGroupRow(e.RowHandle)) //Nếu không phải là Group
  {
    if (e.Info.IsRowIndicator) //Nếu là dòng Indicator
    {
      if (e.RowHandle < 0)
      {
        e.Info.ImageIndex = 0;
        e.Info.DisplayText = string.Empty;
      }
      else
      {
        e.Info.ImageIndex = -1; //Không hiển thị hình
        e.Info.DisplayText = (e.RowHandle + 1).ToString(); //Số thứ tự tăng dần
      }
      SizeF _Size = e.Graphics.MeasureString(e.Info.DisplayText, e.Appearance.Font); //Lấy kích thước của vùng hiển thị Text
      Int32 _Width = Convert.ToInt32(_Size.Width) + 20;
      BeginInvoke(new MethodInvoker(delegate { cal(_Width, gridView1); })); //Tăng kích thước nếu Text vượt quá
    }
  }
  else
  {
    e.Info.ImageIndex = -1;
    e.Info.DisplayText = string.Format("[{0}]",(e.RowHandle *-1)); //Nhân -1 để đánh lại số thứ tự tăng dần
    SizeF _Size = e.Graphics.MeasureString(e.Info.DisplayText, e.Appearance.Font);
    Int32 _Width = Convert.ToInt32(_Size.Width) + 20;
    BeginInvoke(new MethodInvoker(delegate { cal(_Width, gridView1); }));
  }
}

B4. Hàm để tăng kích thước của Indicator khi có thay đổi về giá trị của RowHandle

bool cal(Int32 _Width,GridView _View)
{
  _View.IndicatorWidth = _View.IndicatorWidth < _Width ? _Width : _View.IndicatorWidth;
  return true;
}

Thật đơn giản đúng không các bạn. Chúc các bạn thành công.

Tạo cột số thứ tự tăng tự động cho dòng và group trong GridControl trong C#

Tạo cột số thứ tự tăng tự động cho dòng và group trong GridControl trong C# Đăng ngày 19-08-2016  Bài viết hôm nay hướng dẫn các bạn tạo cột số thứ tự tự động tăng cho từng dòng và group dữ liệu trong GridControl. Việc tạo cột số thứ tự này sẽ giúp bạn dễ dàng xác định vị trí của dòng dữ liệu trên GridView hơn 2.5/10 2215

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Số di động (Hotline): 092.129.6329
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2020. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012