Tạo công cụ download file từ Youtube bằng Asp.net

Xem: 2081    Tải: 60   Thảo luận: 0   Mục: ASP.NET Framework   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 4 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]tao-cong-cu-download-file-tu.zip (385.23 KB)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]tao-cong-cu-download-file-tu.zip
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để download video từ Youtube sử dụng C# mà không cần phải sử dụng IDM

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để download video từ Youtube sử dụng C# mà không cần phải sử dụng IDM
Ở bài viết này chúng ta không sử dụng bất cứ một library nào cả, tất cả chỉ có 2 file .cs và vài thủ thuật đơn giản mà thôi. Xem demo bằng hình nhé.

Ở đây tôi có 2 class chính
YouTubeVideoQuality Class
Class này nhằm mục đích khái báo các thuộc tính của Video
public class YouTubeVideoQuality
{
  /// <summary>
  /// Gets or Sets the file name
  /// </summary>
  public string VideoTitle { get; set; }
  /// <summary>
  /// Gets or Sets the file extention
  /// </summary>
  public string Extention { get; set; }
  /// <summary>
  /// Gets or Sets the file url
  /// </summary>
  public string DownloadUrl { get; set; }
  /// <summary>
  /// Gets or Sets the youtube video url
  /// </summary>
  public string VideoUrl { get; set; }
  /// <summary>
  /// Gets or Sets the file size
  /// </summary>
  public Size Dimension { get; set; }
 
  public override string ToString()
  {
    return Extention + " File " + Dimension.Width +
              "x" + Dimension.Height;
  }
 
  public void SetQuality(string Extention, Size Dimension)
  {
    this.Extention = Extention;
    this.Dimension = Dimension;
  }
}
YouTubeDownloader Class
Class này xử lý việc download video
public class YouTubeDownloader
{
  public static List<YouTubeVideoQuality> GetYouTubeVideoUrls(params string[] VideoUrls)
  {
    List<YouTubeVideoQuality> urls = new List<YouTubeVideoQuality>();
    foreach (var VideoUrl in VideoUrls)
    {
      string html = Helper.DownloadWebPage(VideoUrl);
      string title = GetTitle(html);
      foreach (var videoLink in ExtractUrls(html))
      {
        YouTubeVideoQuality q = new YouTubeVideoQuality();
        q.VideoUrl = VideoUrl;
        q.VideoTitle = title;
        q.DownloadUrl = videoLink + "&title=" + title;
        if (getQuality(q))
          urls.Add(q);
      }
    }
    return urls;
  }
 
  private static string GetTitle(string RssDoc)
  {
    string str14 = Helper.GetTxtBtwn(RssDoc, "'VIDEO_TITLE': '", "'", 0);
    if (str14 == "") str14 = Helper.GetTxtBtwn(RssDoc, "\"title\" content=\"", "\"", 0);
    if (str14 == "") str14 = Helper.GetTxtBtwn(RssDoc, "&title=", "&", 0);
    str14 = str14.Replace(@"\", "").Replace("'", "'").Replace(
        "\"", """).Replace("<", "<").Replace(
        ">", ">").Replace("+", " ");
    return str14;
  }
 
 
  private static List<string> ExtractUrls(string html)
  {
    html = Uri.UnescapeDataString(Regex.Match(html, "url_encoded_fmt_stream_map=(.+?)&",
                   RegexOptions.Singleline).Groups[1].ToString());
    MatchCollection matchs = Regex.Matches(html,
     "url=(.+?)&quality=(.+?)&fallback_host=(.+?)&type=(.+?)&itag=(.+?),",
     RegexOptions.Singleline);
    bool firstTry = matchs.Count > 0;
    if (!firstTry)
      matchs = Regex.Matches(html,
           "itag=(.+?)&url=(.+?)&type=(.+?)&fallback_host=(.+?)&sig=(.+?)&quality=(.+?),{0,1}",
           RegexOptions.Singleline);
    List<string> urls = new List<string>();
    foreach (Match match in matchs)
    {
      if (firstTry)
        urls.Add(Uri.UnescapeDataString(match.Groups[1] + ""));
      else urls.Add(Uri.UnescapeDataString(match.Groups[2] + "") + "&signature=" + match.Groups[5]);
    }
    return urls;
  }
 
  private static bool getQuality(YouTubeVideoQuality q)
  {
    if (q.DownloadUrl.Contains("itag=5"))
      q.SetQuality("flv", new Size(320, 240));
    else if (q.DownloadUrl.Contains("itag=34"))
      q.SetQuality("flv", new Size(400, 226));
    else if (q.DownloadUrl.Contains("itag=6"))
      q.SetQuality("flv", new Size(480, 360));
    else if (q.DownloadUrl.Contains("itag=35"))
      q.SetQuality("flv", new Size(640, 380));
    else if (q.DownloadUrl.Contains("itag=18"))
      q.SetQuality("mp4", new Size(480, 360));
    else if (q.DownloadUrl.Contains("itag=22"))
      q.SetQuality("mp4", new Size(1280, 720));
    else if (q.DownloadUrl.Contains("itag=37"))
      q.SetQuality("mp4", new Size(1920, 1280));
    else if (q.DownloadUrl.Contains("itag=38"))
      q.SetQuality("mp4", new Size(4096, 72304));
    else return false;
    return true;
  }
}
Sử dụng code trên để bạn có thể download video từ youtube với tốc độ khá nhanh, hy vọng đây là một ứng dụng bằng Asp.net hay dành cho các bạn muốn thử mình tạo ra một công cụ download video mới.

Tạo công cụ download file từ Youtube bằng Asp.net

Tạo công cụ download file từ Youtube bằng Asp.net Đăng ngày 21-09-2014  Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để download video từ Youtube sử dụng C# mà không cần phải sử dụng IDM 5/10 2081

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;