quang cao hosting

Tài Liệu Lập trình mạng với C# - Full 117 trang tiếng việt

Xem: 4526    Tải: 110   Thảo luận: 1   Mục: Tài liệu tham khảo   Lĩnh vực: Máy tính - công nghệ

23 điểm   ( 75 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]tai-lieu-lap-trinh-mang-voi-c.rar (0)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]tai-lieu-lap-trinh-mang-voi-c.rar
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Tài Liệu Lập trình mạng với C# - Full 117 trang tiếng việt

CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
1.1. Mô hình tham khảo 7 tầng OSI
1.2. Họ giao thức TCP/IP
1.3. So sánh giữa hai giao thức TCP và UDP
1.4. Cổng giao thức
1.5. Địa chỉ IP, các địa chỉ IP dành riêng
1.6. Địa chỉ tên miền: loại A, loại MX..
1.7. Một số giao thức ở tầng ứng dụng: HTTP, SMTP, POP3, FTP
CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH MẠNG TRONG .NET FRAMEWORK
2.1. Socket hướng kết nối (TCP Socket)
2.1.1. Giới thiệu về NameSpace System.Net và System.Net.Sockets
2.1.2. Viết chương trình cho phía máy chủ

2.1.3. Viết chương trình cho phía máy khách
2.1.4. Sử dụng các luồng nhập xuất với Socket
2.2. Socket không hướng kết nối (UDP Socket)
2.2.1. Viết chương trình cho phía máy chủ
2.2.2. Viết chương trình cho phía máy khách
2.2.3. Sử dụng lớp System.IO.MemoryStream để tạo vùng đệm nhập xuất
2.3. Sử dụng các lớp hỗ trợ được xây dựng từ lớp Soket
2.3.1. Lớp TCPClient
2.3.2. Lớp TCPListener
2.3.3. Lớp UDPClient
2.4. Socket không đồng bộ
2.4.1. Mô hình xử lý sự kiện của windows
2.4.2. Sử dụng Socket không đồng bộ
2.4.3. Ví dụ về Socket không đồng bộ
2.4.4. Sử dụng các phương thức Non-blocking
2.5. Sử dụng Thread trong các ứng dụng mạng
2.5.1. Sử dụng Thread trong chương trình .Net
2.5.2. Sử dụng Thread trong các chương trình Server
2.5.3. Sử dụng Thread để gửi/nhận dữ liệu
2.5.4. Sử dụng ThreadPool trong các chương trình .Net
2.5.5. Sử dụng ThreadPool trong các chương trình Server
2.6. Kỹ thuật IP Multicasting
2.6.1. Broadcasting là gì?
2.6.2. Sử dụng Broadcasting để gửi dữ liệu đến nhiều máy trong mạng cục bộ
2.6.3. Multicasting là gì?
2.6.4. Socket Multicasting trong .Net
2.7 Bài tập áp dụng
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MẠNG
3.1. Giao thức ICMP
3.1.1. Sử dụng Raw Socket
3.1.2. Sử dụng giao thức ICMP và Raw Socket để xây dựng chương trình Ping
3.1.3. Sử dụng giao thức ICMP và Raw Socket để xây dựng chương trình TraceRoute .58
3.2. Giao thức SMTP, POP3
3.2.1. Cơ bản về hệ thống Mail và giao thức SMTP, POP3
3.2.2. Cài đặt SMTP, POP3 Client/Server
3.3. Giao thức HTTP
3.3.1. Cơ bản về giao thức HTTP
3.3.2. Cài đặt HTTP Client/Server
3.4. Giao thức FTP
3.4.1. Cơ bản về giao thức FTP
3.4.2. Cài đặt FTP Client/Server
3.5. DNS (Domain Name Server)
3.5.1. Vấn đề phân giải tên miền
3.5.2. Triển khai DNS MX (Mail Exchange)
3.6 Thảo luận về các ứng dụng khác thường gặp
3.7 Bài tập áp dụng
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHIỀU LỚP
4.1. Mô hình 2 lớp (two tier), 3 lớp (three tier) và n lớp.
4.2. Remoting
4.2.1. Giới thiệu về Remoting
4.2.2. Khai báo, cài đặt và đăng ký giao diện từ xa
4.2.3. Triệu gọi phương thức từ xa
4.3. Web Serive
4.3.1. Giới thiệu về Web Serives
4.3.2. Giao thức SOAP
4.3.3. Xây dựng Web Services
4.3.4. Triệu gọi Web Services từ ứng dụng .NET, Java và các ngôn ngữ khác
4.4 Thảo luận về các ứng dụng phân tán
4.5. Bài tập áp dụng

 

Tài Liệu Lập trình mạng với C# - Full 117 trang tiếng việt

Tài Liệu Lập trình mạng với C# - Full 117 trang tiếng việt Đăng ngày 07-03-2018  Tài Liệu Lập trình mạng với C# - Full 117 trang tiếng việt 0.30666666666667/10 4526

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838