quang cao hosting

Tài liêu hướng dẫn lập trình PHP nâng cao mô hình MVC và ZEND FRAMEWORK

Xem: 3439    Tải: 63   Thảo luận: 0   Mục: Tài liệu tham khảo   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 9 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]tai-lieu-huong-dan-lap-trinh-php.zip (1.28 MB)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]tai-lieu-huong-dan-lap-trinh-php.zip
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Các website hiện nay không chỉ đơn thuần hiển thị dữ liệu tĩnh, mà nhu cầu kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu ngày càng cao. Một trong những cách dùng để tổ chức cấu trúc website thường sử dụng nhất là mô hình MVC, và Zend là một framework hỗ trợ mạnh cho mô hình này. Slide bài giảng lập trình web theo mô hình MVC với Zend sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng về lập trình với thư viện Zend.

Các website hiện nay không chỉ đơn thuần hiển thị dữ liệu tĩnh, mà nhu cầu kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu ngày càng cao. Một trong những cách dùng để tổ chức cấu trúc website thường sử dụng nhất là mô hình MVC, và Zend là một framework hỗ trợ mạnh cho mô hình này. Slide bài giảng lập trình web theo mô hình MVC với Zend sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng về lập trình với thư viện Zend.

Tài liêu hướng dẫn lập trình PHP nâng cao mô hình MVC và ZEND FRAMEWORK

Tài liêu hướng dẫn lập trình PHP nâng cao mô hình MVC và ZEND FRAMEWORK Đăng ngày 27-02-2015  Các website hiện nay không chỉ đơn thuần hiển thị dữ liệu tĩnh, mà nhu cầu kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu ngày càng cao. Một trong những cách dùng để tổ chức cấu trúc website thường sử dụng nhất là mô hình MVC, và Zend là một framework hỗ trợ mạnh cho mô hình này. Slide bài giảng lập trình web theo mô hình MVC với Zend sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng về lập trình với thư viện Zend. 1/10 3439

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838