quang cao hosting

Tài liệu học ebook Drupal 7

Xem: 3786    Tải: 16   Thảo luận: 0   Mục: Drupal template   Lĩnh vực: none

-20 điểm   ( 33 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]tai-lieu-hoc-ebook-drupal-7.pdf (2.15 MB)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]tai-lieu-hoc-ebook-drupal-7.pdf
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Drupal là mot he thông qun tr noi dung (CMS) mã nguôn m, mien phí, rât mạnh me và on đnh, đưc xây dựng cách đây hơn 10 năm. Sự ổn đnh và mạnh me t nhân ca Drupal đã khiên cho mã nguôn này đưc tin dùng t nhng blog, website nh đên các mạng xã hoi cong tác.

Drupal là một hệ thống quản trị nội dung (CMS) mã nguồn mở, miễn phí, rât mạnh mẽ và ổn định, được xây dựng cách đây hơn 10 năm. Sự ổn đnh và mạnh mẽ từ Drupal đã khiên cho mã nguôn này được tin dùng từ những blog, website nhỏ đên các mạng xã hoi công tác lớn.
Vi câu trúc linh hoạt giúp cho các lap trình viên mở rong chức năng không hạn chê theo nhu câu s dng. Ví dụ như bạn có the gán thêm thuoc tính cho rât nhiêu đôi tưng, trong đó có bài viêt, bình luan, người dùng và tham chí gán thuoc tính cho các th! (tag). Mot thê mạnh khác ca Drupal là rât thân thien vi các bo máy tìm kiêm, giúp cho các webmaster đ vât v trong quá trình SEO ca mình. Ngoài ra, mã nguôn còn đưc tôi ưu để nâng cao hieu suât hoạt đong giúp tiêt kiem tài nguyên ca he thông.

Phiên bn Drupal 7 mang đên mot giao dien qun tr hoàn toàn mi vi rât nhiêu ci tiên cho ngư i phát trien website và người quản lí noi dung. Nó ho tr nhiêu CSDL khác nhau, t MySQL cho đên PostgreSQL, SQLite, MS SQL Server, Oracle… và tham chí có the m rong đe ho tr các dụng NoSQL. Bên cạnh các ưu điem như thê, Drupal còn tôn tạii mot khuyêt điem nh là khó s dng đôi vi ngư i dùng mi. Trong loạt bài viêt này, tác giả se gii thieu đên các ban mot sô bưc xây dng và thiêt kê cơ bn nhât da trên mã nguôn Drupal 7.

Tài liệu học ebook Drupal 7

Tài liệu học ebook Drupal 7 Đăng ngày 18-08-2013  Drupal là mot he thông qun tr noi dung (CMS) mã nguôn m, mien phí, rât mạnh me và on đnh, đưc xây dựng cách đây hơn 10 năm. Sự ổn đnh và mạnh me t nhân ca Drupal đã khiên cho mã nguôn này đưc tin dùng t nhng blog, website nh đên các mạng xã hoi cong tác. -0.60606060606061/10 3786

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838