quang cao hosting

Tai Lieu Giang Day Asp.Net

Xem: 1536    Tải: 2   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Máy tính - công nghệ

0 điểm   ( 5 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]tai-lieu-giang-day-asp-net.rar (0)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]tai-lieu-giang-day-asp-net.rar
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Tai Lieu Gian Day Asp.Net

MỤC LỤC 
GIỚI THIỆU .......................................................................................................... 5 
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT....................................................................................... 6 
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................... 6 
Bài 1...................................................................................................................... 7 
TỔNG QUAN VỀ ASP.NET ...................................................................................... 7 
I. Tổng quan về lập trình ứng dụng Web............................................................ 8 
I.1. HTTP và HTML - Nền móng của Kỹ thuật lập trình web ..................................... 8 
I.2. Tìm hiểu các mô hình ứng dụng.....................................................................10 
II. Giới thiệu về ASP.Net.................................................................................... 12 
II.1. Tìm hiểu về .Net Phatform.............................................................................12 
II.2. Tìm hiểu về .Net Framework ..........................................................................12 
II.3. Tìm hiểu về ASP.Net .....................................................................................16 
II.4. Những ưu điểm của ASP.Net..........................................................................16 
II.5. Quá trình xử lý tập tin ASPX...........................................................................17 
III. Web Server ................................................................................................... 18 
III.1. Internet Information Services.........................................................................18 
III.2. Cài đặt Web Server .......................................................................................19 
III.3. Cấu hình Internet Information Services...........................................................22 
III.4. Tạo các ứng dụng web trên IIS......................................................................23 
IV. Tạo ứng dụng Web đầu tiên.......................................................................... 24 
IV.1. Khởi động MS Visual Studio .Net ....................................................................24 
IV.2. Tạo mới ứng dụng Web.................................................................................25 
IV.3. Phân loại tập tin trong ASP.Net ......................................................................27 
IV.4. Làm quen với các thành phần giao diện trên VS .Net .......................................28 
Bài 2.................................................................................................................... 32 
WEB SERVER CONTROL ...................................................................................... 32 

 

Tai Lieu Giang Day Asp.Net

Tai Lieu Giang Day Asp.Net Đăng ngày 26-06-2013  Tai Lieu Gian Day Asp.Net 5/10 1536

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838