quang cao hosting

Sự khác nhau giữa Remoting và Web service?

Xem: 1227    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Mẫu biểu - Hướng dẫn   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 7 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Web service:

Không có trạng thái, không cần biết đến client chỉ sử dụng trên HTTP, hỗ trợ không đồng nhất các môi trường, tốc độ chậm hơn Remoting.

Remoting:

Có trạng thái kết nối, hỗ trợ nhiều giao thức hơn HTTP, TCP…, đòi hỏi môi trường đồng nhất, tốc độ nhanh đặc biệt khi dùng trên TCP.

Sự khác nhau giữa Remoting và Web service?

Sự khác nhau giữa Remoting và Web service? Đăng ngày 10-02-2014  Không có trạng thái, không cần biết đến client chỉ sử dụng trên HTTP, hỗ trợ không đồng nhất các môi trường, tốc độ chậm hơn Remoting. 5/10 1227

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838