quang cao hosting

Sổ tay Hacker 1.0

Xem: 2725    Tải: 38   Thảo luận: 0   Mục: Tài liệu tham khảo   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 6 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]so-tay-hacker-1-0.rar (0)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]so-tay-hacker-1-0.rar
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Đây là ebook lớn thứ tư của freewarez. Dự án bắt đầu vào ngày 24/11/2006, sau hơn 5 tuần làm việc miệt mài, cần mẫn ebook này đã được phát hành vào ngày 1/1/2007. Toàn bộ các chủ đề bài viết được đánh số thứ tự rõ ràng giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu, trao đổi khi cần, các chủ đề được sắp xếp theo thứ tự dễ đến khó phù hợp với mọi đối tượng bạn đọc. Tiêu đề của ebook bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu, nhưng nội dung thì hầu hết là tiếng Việt. Bên trong

 

Đây là ebook lớn thứ tư của freewarez. Dự án bắt đầu vào ngày 24/11/2006, sau hơn 5 tuần làm việc miệt mài, cần mẫn ebook này đã được phát hành vào ngày 1/1/2007. Toàn bộ các chủ đề bài viết được đánh số thứ tự rõ ràng giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu, trao đổi khi cần, các chủ đề được sắp xếp theo thứ tự dễ đến khó phù hợp với mọi đối tượng bạn đọc. Tiêu đề của ebook bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu, nhưng nội dung thì hầu hết là tiếng Việt. Bên trong 

Ebook cũng giới thiệu các công cụ và đồ nghề cần thiết cho việc Hack-Security. Ebook gồm có 1177 bài viết trong 28 chủ đề chính, các chủ đề gồm có:

Trích dẫn
01.Introduction (7 bài)
02.Become A Hacker (9 bài)
03.Basic Hacking
    03.01.Basic Hacking (3 bài)
    03.02.Basic & Classical Hacking (11 bài)
04.Basic Knowledge
    04.01.Basic to Hacking (17 bài)
    04.02.Các Khái Niệm  (8 bài)
    04.03.Webmaster  (26 bài)
    04.04.Domain – Hosting (10 bài)
05.Advanced Knowledge
    05.01.Advanded Hacking Knowledge (10 bài)
    05.02.Improve security for IP Network (5 bài)
    05.03.Security Resources With NTFS Permission (6 bài)
    05.04.Cryptography  (15 bài)
06.Attack
    06.01.Attack Guides  (24 bài)
    06.02.SQL Injection  (13 bài)
    06.03.Tổng hợp SQL Injection  (15 bài)
    06.04.Hack SQL Injection và nâng quyền với 'SA'  (3 bài)
    06.05.JavaScript Injection  (4 bài)
    06.06.One-way Web Hacking  (9 bài)
    06.07.Hack PHPBB 2.0.11  (3 bài)
07.Hacking Techniques -  Great Tutorial
    07.01.Great Articles 1  (20 bài)
    07.02.Great Articles 2  (16 bài)
    07.03.Clarken's Tutorials  (3 bài)
    07.04.Tổng hợp Hack IBF  (4 bài)
    07.05.Bypass safe mode restrictions in PHP  (4 bài)
08.Denial of Service - Flood Attack
    08.01.DoS and Flood Attack  (22 bài)
    08.02.Anti DDoS  (5 bài)
09.Tuts - How I Hacked  (21 bài)
10.Wireless Hacking  (13 bài)
11.Website Security  (9 bài)
12.Defense – Security  (11 bài)
13.Network security  (8 bài)
14.Let's Hack  (6 bài)
15.Exploits - Vulnerabilities
    15.01.How To Exploits  (12 bài)
    15.(02 > 07).Exploits - Vulnerabilities List (1 > 6) (150 bài)
    15.08.IPB Vulnerabilities  (7 bài)
    15.09.Papoo Multiple SQL Injection Vulnerabilities  (1 bài)
    15.10.VNISS  (2 bài)
16.HCE Bug Hunting  (8 bài)
17.Virus - Trojan - Worm - Backdoor - Malware
    17.01.Introduce Viruses  (15 bài)
    17.02.Virus Source Code  (12 bài)
    17.03.Learning, Writing and Using Virus  (19 bài)
    17.04.Virus Reversing  (2 bài)
    17.05.Destroy Virus  (5 bài)
    17.06.Virus History  (6 bài)
    17.07.Virus, Trojan Sites  (2 bài)
18.Club Showoff - Hacked Sites & Domain  (105 bài)
19.Tools and toys for Hacking  (41 bài)
20.Programming
    20.01.Basic C Language  (8 bài)
    20.02.C++ toàn tập  (2 bài)
    20.03.Nhập môn HTML  (1 bài)
    20.04.Learning PHP  (47 bài)
    20.05.C Sharp  (14 bài)
    20.06.JavaScript Toàn Tập  (6 bài)
    20.07.SQL  (28 bài)
    20.08.AutoIT  (11 bài)
    20.09.AJAX  (30 bài)
    20.10.Programming Discussion  (15 bài)
21.Google Hack  (7 bài)
22.Certified Ethical Hacker  (5 bài)
23.Hacking Exposed 4th  (8 bài)
24.Internet, Software Tips and Tricks
    24.01.FireFox Tricks  (8 bài)
    24.02.Download Tricks 1  (16 bài)
    24.03.Download Tricks 2  (21 bài)
    24.04.Internet Tricks 1  (10 bài)
    24.05.Internet Tricks 2  (14 bài)
    24.06.Lưu trữ và chia sẻ file trực tuyến  (4 bài)
    24.07.Tìm kiếm crack-serial-keygen  (5 bài)
    24.08.Portable Softwarez  (3 bài)
    24.09.Software Tricks  (5 bài)
    24.10.Windows Tricks  (6 bài)
25.Learning Windows
    25.01.Windows Articles  (22 bài)
    25.02.BIND  (4 bài)
    25.03.Làm Mail Server với PostFix  (5 bài)
    25.04.Learning Windows Server 2003  (8 bài)
    25.05.Moodle với mô hình máy chủ Apache  (5 bài)
26.Learning Unix – Linux  (47 bài)
27.Phóng sự - Ký sự - Tin tức - Lịch sử Hacker - Nhân vật
    27.01.Thế giới ngầm Hacker VietNam  (3 bài)
    27.02.Xâm nhập thế giới ngầm Hacker  (4 bài)
    27.03.Hacker vô gia cư  (2 bài)
    27.04.Những cuộc đối thoại với Rookie  (12 bài)
    27.05.Ký sự các vụ DDOS HVA  (21 bài)
    27.06.Lịch sử Hacker, Virus  (6 bài)
    27.07.Tin tức - Bài Viết  (23 bài)
    27.08.Nhân vật  (14 bài)
28.Hacking - Security Sites  (5 bài)

Sổ tay Hacker 1.0

Sổ tay Hacker 1.0 Đăng ngày 18-08-2013  Đây là ebook lớn thứ tư của freewarez. Dự án bắt đầu vào ngày 24/11/2006, sau hơn 5 tuần làm việc miệt mài, cần mẫn ebook này đã được phát hành vào ngày 1/1/2007. Toàn bộ các chủ đề bài viết được đánh số thứ tự rõ ràng giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu, trao đổi khi cần, các chủ đề được sắp xếp theo thứ tự dễ đến khó phù hợp với mọi đối tượng bạn đọc. Tiêu đề của ebook bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu, nhưng nội dung thì hầu hết là tiếng Việt. Bên trong 5/10 2725

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838