quang cao hosting

PHẦN 2 - Tạo control có hiệu ứng khi được focus trong C#

Xem: 1012    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: C / C++ / MFC   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 4 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Để đỡ thấy nhàm chán khi di chuyển qua lại giữa các control trên form nên hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để làm chương trình thêm sinh động.

Trong phần 1 về cách tạo control mới mình đã hướng dẫn chi tiết rồi nên mình sẽ không nói lại nữa. Bài này mình sẽ tạo 1 TextBox mới kế thừa từ textbox chuẩn của VS và bổ sung thêm hiệu ứng khi được focus vào. VD như hình bên dưới.

B1. Tạo mới component kế thừa từ TextBox chuẩn của Visual Studio (Nếu không nhớ thì xem Phần 1)

B2. Override lại các sự kiện của control

- Thư viện sử dụng trong chương trình

using System.Drawing;

- Đoạn code để override 2 sự kiện Gotfocus và Leave của Textbox

//Override lại 2 sự kiên gotfocus và Leave của control
protected override void OnGotFocus(EventArgs e)
{
  base.OnGotFocus(e);
  if (Parent != null) //Nếu có parent mới thực hiện
  {
    Parent.Refresh();
    Graphics gp = Parent.CreateGraphics(); //Tạo đối tượng Graphics từ Parent 
    Rectangle rec = Bounds; //Tạo hình chữ nhật từ vị trí và kích thước của control hiện tại trên Parent của nó
    rec.Inflate(1, 1); //Tạo bản sao của hình chữ nhật cần vẽ và tăng kích thước theo 2 chiều là 1 pixel
    Pen p = new Pen(Color.Red, 2); //Tạo 1 Pen với màu đỏ vào độ rộng vẽ (cọ) là 2
    gp.DrawRectangle(p, rec);//Vẽ hình chữ nhật với kích thước của Rec và Pen được tạo sẵn
    gp.Dispose(); //Giải phóng biến
  }
}
//Override sự kiện Leave
protected override void OnLeave(EventArgs e)
{
  base.OnLeave(e);
  if (Parent != null)
    Parent.Refresh(); //Refresh thôi :D
}

B3. Chạy chương trình để tạo control và sau đó là kéo control từ trong Toolbox ra để sử dụng

PHẦN 2 - Tạo control có hiệu ứng khi được focus trong C#

PHẦN 2 - Tạo control có hiệu ứng khi được focus trong C# Đăng ngày 17-08-2016  Để đỡ thấy nhàm chán khi di chuyển qua lại giữa các control trên form nên hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để làm chương trình thêm sinh động. 5/10 1012

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: [email protected]
Hotline: 086.924.3838