Multiple Ajax Image Upload mà không refesh lại trình duyệt

Xem: 1459    Tải: 23   Thảo luận: 0   Mục: Javascript   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 4 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]multiple-ajax-image-upload-ma-khong.zip (69.49 KB)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]multiple-ajax-image-upload-ma-khong.zip
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Giới thiệu tới các bạn một trong những tính năng quan trọng được sử dụng trong mạng xã hội đó là upload nhiều file mà không refesh lại trình duyệt sử dụng jquery và php.

Giới thiệu tới các bạn một trong những tính năng quan trọng được sử dụng trong mạng xã hội đó là upload nhiều file mà không refesh lại trình duyệt sử dụng jquery và php.
Chúng ta cần phải sửa một vài dòng code trong jquery.form.js và đổi tên thành jquery.wallform.js, và đây cũng là chìa khóa quan trọng trong wallscript của tác giả.

Javascript Code

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/
ajax/libs/jquery/1.8.1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.wallform.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function()
{
 
$('#photoimg').live('change', function()
{
var A=$("#imageloadstatus");
var B=$("#imageloadbutton");
 
$("#imageform").ajaxForm({target: '#preview',
beforeSubmit:function(){
A.show();
B.hide();
},
success:function(){
A.hide();
B.show();
},
error:function(){
A.hide();
B.show();
} }).submit();
});
 
});
</script>
Index.php
<?php
include('db.php');
session_start();
$session_id='1'; // User login session value
?>
<div id='preview'>
</div>
<form id="imageform" method="post" enctype="multipart/form-data" action='ajaximage.php'>
Upload image:
<div id='imageloadstatus' style='display:none'><img src="loader.gif" alt="Uploading...."/></div>
<div id='imageloadbutton'>
<input type="file" name="photoimg" id="photoimg" />
 
</div>
</form>
database
CREATE TABLE `users` (
`uid` int(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`username` varchar(255) UNIQUE KEY,
`password` varchar(100),
`email` varchar(255) UNIQUE KEY,
`profile_image` varchar(200),
`profile_image_small` varchar(200),
)
Ajax
<?php
include('db.php');
session_start();
$session_id='1'; // User session id
$path = "uploads/";
 
function getExtension($str)
{
$i = strrpos($str,".");
if (!$i)
{
return "";
}
$l = strlen($str) - $i;
$ext = substr($str,$i+1,$l);
return $ext;
}
 
$valid_formats = array("jpg", "png", "gif", "bmp","jpeg","PNG","JPG","JPEG","GIF","BMP");
if(isset($_POST) and $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
$name = $_FILES['photoimg']['name'];
$size = $_FILES['photoimg']['size'];
if(strlen($name))
{
$ext = getExtension($name);
if(in_array($ext,$valid_formats))
{
if($size<(1024*1024)) // Image size max 1 MB
{
$actual_image_name = time().$session_id.".".$ext;
$tmp = $_FILES['photoimg']['tmp_name'];
if(move_uploaded_file($tmp, $path.$actual_image_name))
{
mysql_query("UPDATE users SET profile_image='$actual_image_name' WHERE uid='$session_id'");
echo "<img src='uploads/".$actual_image_name."' class='preview'>";
}
else
echo "failed";
}
else
echo "Image file size max 1 MB";
}
else
echo "Invalid file format..";
}
else
echo "Please select image..!";
exit;
}
?>
db.php
<?php
$mysql_hostname = "localhost";
$mysql_user = "username";
$mysql_password = "password";
$mysql_database = "database";
$prefix = "";
$bd = mysql_connect($mysql_hostname, $mysql_user, $mysql_password) or die("Opps some thing went wrong");
mysql_select_db($mysql_database, $bd) or die("Opps some thing went wrong");
?>

Multiple Ajax Image Upload mà không refesh lại trình duyệt

Multiple Ajax Image Upload mà không refesh lại trình duyệt Đăng ngày 11-09-2014  Giới thiệu tới các bạn một trong những tính năng quan trọng được sử dụng trong mạng xã hội đó là upload nhiều file mà không refesh lại trình duyệt sử dụng jquery và php. 5/10 1459

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;