quang cao hosting

Một số bài tập nhập môn lập trình C ( có đáp án )

Xem: 5407    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: C / C++ / MFC   Lĩnh vực: Khác

19 điểm   ( 17 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Bài 1: viết bài kiểm tra 1 số nguyên có phải là số nguyên tố không?Sử dụng hàm vừa viết để xem trong 1 dãy số nguyên nhập vào từ bàn phím có bao nhiêu số nguyên tố

Đáp án :

#include<stdio.h>
#include<alloc.h>
int nto(int a)
{int i,d=0,k=0;
for(i=1;i<a;i++) if(a%i==0) d++;
if(d<2) k=1;
return k;}
void main()
{
int *a;
int i,n;
printf("Nhap n=");
scanf("%d",&n);

a=(int*) malloc (n*sizeof(int));
for(i=0;i<n;i++)
{
printf("a[%d]=",i);
scanf("%d",a+i);
}
for(i=0;i<n;i++)
if(nto(a)==1)
printf("%d\n",a);
}

Bài 2: viết hàm xóa 1 số tại vị trí thứ k trong dãy. Sử dụng hàm vừa viết để xóa tất cả các số âm trong 1 dãy số nhập vào từ bàn phím

Đáp án

#include<stdio.h>
#include<alloc.h>
void xoa(float *a,int n,int k)
{int i;
for(i=k;i<n-1;i++) *(a+i)=*(a+i+1);
}
void main()
{ float *a;
int i,n,k=0;
printf("Nhap n=");
scanf("%d",&n);

a=(float*) malloc (n*sizeof(float));
for(i=0;i<n;i++)
{
printf("a[%d]=",i);
scanf("%f",a+i);
}
for(i=0;i<n;i++)
if(*(a+i)<0)
{k++;
xoa(a,n,i);
i--;}
for(i=0;i<n-k;i++) printf("%6.2f",*(a+i));
}

Bài 3: viết hàm chèn một số vào vị trí thứ k trong dãy. Sử dụng hàm để chèn 3 số 0 vào vị trí thứ k,k+2,k+4 trong 1 dãy nhập từ bàn phím

Đáp án

#include<stdio.h>
#include<alloc.h>
#include<math.h>
void chen(float *a,int n,int k,float x)
{int i;
for(i=n-1;i>=k-1;i--) a[i+1]=a;
a[k-1]=x;
}
void main()
{float *a,x=0;
int i,n,k,d=0;
printf("Nhap n=");
scanf("%d",&n);

a=(float*) malloc ((n+3)*sizeof(float));
for(i=0;i<n;i++)
{
printf("a[%d]=",i);
scanf("%f",a+i);
}
printf("Nhap k=");
scanf("%d",&k);
while(d<3)
{chen(a,n,k,x);
n++;k=k+3;d++;}
for(i=0;i<n;i++)

printf("%f\n",a);
}

Một số bài tập nhập môn lập trình C ( có đáp án )

Một số bài tập nhập môn lập trình C ( có đáp án ) Đăng ngày 07-04-2014  Một số bài tập nhập môn lập trình C ( có đáp án ) 1.1176470588235/10 5407

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Số di động (Hotline): 085.99999.25
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: 085.99999.25;