quang cao hosting

Lập Trình Trực Quan - Số n Chia Hết cho A và B

Xem: 1090    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 5 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Viết chương trình Tính Số Chia Hết, với yêu cầu sau :
- Nhập vào một số nguyên N bất kỳ.
- Tính các số bé hơn hoặc bằng N chia hết cho A và B

------------ Đáp án mẫu như sau :

------------ Video chạy code :

------------ Và đây là code :

Lập Trình Trực Quan - Số n Chia Hết cho A và B

Lập Trình Trực Quan - Số n Chia Hết cho A và B Đăng ngày 21-01-2014  Viết chương trình Tính Số Chia Hết, với yêu cầu sau :- Nhập vào một số nguyên N bất kỳ.- Tính các số bé hơn hoặc bằng N chia hết cho A và B 5/10 1090

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838