quang cao hosting

Lập Trình Trực Quan - ListBox,ComboBox Danh Sách Thể Thao

Xem: 3056    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 8 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Viết chương trình Chọn Môn Thể Thao , với yêu cầu sau :
- Chọn họ tên với ComboBox
- Thời gian và ngày tháng năm lấy hiện tại
- Có 4 nút Button :
>>     chọn hết tất cả
>       chọn từng thành phần qua
<       bỏ chọn từng thành phần
<<     bỏ chọn tất cả
- Khi click vào button nào ở trên thì listbox1 sẽ hiển thị ở bên listbox2
- Nhấn nút Nhập để xuất kết quả vào khung TextBox .
- Nhấn nút Reset hoàn trả về ban đầu, lúc chưa nhập gì.

------------ Đáp án mẫu như sau :

------------ Video đáp án chạy code :------------ Và đây là code :

Link tham khảo thầy Tâm - Trường cao đẳng TPHCM

Lập Trình Trực Quan - ListBox,ComboBox Danh Sách Thể Thao

Lập Trình Trực Quan - ListBox,ComboBox Danh Sách Thể Thao Đăng ngày 20-01-2014  Viết chương trình Chọn Môn Thể Thao , với yêu cầu sau :- Khi click vào button nào ở trên thì listbox1 sẽ hiển thị ở bên listbox2- Nhấn nút Nhập để xuất kết quả vào khung TextBox .- Nhấn nút Reset hoàn trả về ban đầu, lúc chưa nhập gì. 5/10 3056

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838