quang cao hosting

Lập Trình Trực Quan - Cộng Trừ Nhân Chia

Xem: 3517    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Máy tính - công nghệ

19 điểm   ( 16 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Hãy nhập vào hai số nguyên a và b. Tính

 - Tổng , Hiệu , Tích , Thương của hai số vừa nhập.
- Xử lý nút Thoát trong chương trình
------------ Đáp án mẫu như sau :

------------ Chạy code với Youtube :
------------ Và đây là code :

Lập Trình Trực Quan - Cộng Trừ Nhân Chia

Lập Trình Trực Quan - Cộng Trừ Nhân Chia Đăng ngày 23-01-2014  Hãy nhập vào hai số nguyên a và b. Tính - Tổng , Hiệu , Tích , Thương của hai số vừa nhập. - Xử lý nút Thoát trong chương trình 1.1875/10 3517

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838