quang cao hosting

JavaBean và cách sử dụng JavaBean

Xem: 3432    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Java Sun   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 15 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Chào các bạn,

Hôm nay mình sẽ có bài giải thích về  JavaBean và cách sử dụng của nó trong quá trình code.

JavaBean là những lớp trong java được thiết kế đặc biệt nhằm tăng tính sử dụng lại, hướng đối tượng. Thực tế chúng là những lớp đóng gói nhiều đối tượng vào trong 1 đối tượng đơn (gọi là bean). Các lớp JavaBean cần thoải mã các yêu cầu sau:

 1. Cần phải Implements lớp java.io.Serializable interface
 2. Có Contructor không tham số
 3. Có các phương thức setter và getter cho phép truy cập và gán giá trị cho các thuộc tính
 4. Có thể có phương thức đăng ký nhận sự kiện từ các đối tượng khác hoặc gửi sự kiện tới các đối tượng khác (sử dụng lớp java.beans.PropertyChangEvent để gửi sự kiện và lớp java.beans.PropertyChangeListener để đăng ký nhận sự kiện)
 5. Các thuộc tính và phương thức cần tuân thủ các quy tắc đặt tên chuẩn(không chỉ sử dụng trong javabean mà còn là quy tắc đặt tên thường được coi quy ước, thói quen lập trình của mỗi lập trình viên)
 6. Class là javabean là public (đa phần class đều public chỉ có 1 số class là protect, private hay abstract)
 7. Các attribute phải private

Việc sử dụng JavaBean trong JSP bạn có thể dụng thẻ <jsp:usebean>

Ví dụ:

/**
*
* @author Itplusvn.com
*/
import java.io.Serializable;
 
public class demojavabean implements Serializable {
 
  private String author = "Itplusvn.com";
  private boolean well = true;
 
  public demojavabean() {
  }
 
  public String getAuthor() {
    return author;
  }
 
  public boolean isWell() {
    return well;
  }
 
  public void setAuthor(String author) {
    this.author = author;
  }
 
  public void setWell(boolean well) {
    this.well = well;
  }
 
}

JavaBean và cách sử dụng JavaBean

JavaBean và cách sử dụng JavaBean Đăng ngày 17-05-2014  JavaBean là những lớp trong java được thiết kế đặc biệt nhằm tăng tính sử dụng lại, hướng đối tượng. Thực tế chúng là những lớp đóng gói nhiều đối tượng vào trong 1 đối tượng đơn (gọi là bean). Các lớp JavaBean cần thoải mã các yêu cầu sau: 5/10 3432

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838