quang cao hosting

IIS URL Rewrite - URL Rewrite city.domain.com đến domain.com/city

Xem: 1194    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: ASP.NET Framework   Lĩnh vực: Máy tính - công nghệ

0 điểm   ( 8 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Tiếp nối phần 2 - IIS URL Rewrite – Chuyển nhiều tên miền thành một. Phần tiếp theo sẽ hướng dẫn cách chuyển hướng something.domain.com đến domain.com/city trong IIS 7.x
 
Đây là ví dụ URL Rewrite rule để thực hiện:
 
<rule name="CName to URL" stopProcessing="true">
  <match url=".*" />
  <conditions>
    <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^(?!www)(.*).domain.com$" />
  </conditions>
  <action type="Redirect" url="http://domain.com/{C:1}/{R:0}" />
</rule> 

 

 

Nó sẽ chuyển hướng http://anything_except_www.domain.com đến http://domain.com/anything_except_www.
 
Nó cũng sẽ duy trì URL và chuỗi truy vấn, vì vậy http://subdomain.domain.com/aboutus?more=info sẽ chuyển hướng đến http://domain.com/subdomain/aboutus?more=info.
 
Nó cũng có thể làm điều này với rule viết lại thay vì đến các URL ban đầu được duy trì trong khi các máy chủ nhìn thấy rewritten path. Viết lại rule:
 
<rule name="CName to URL - Rewrite" stopProcessing="true">
  <match url=".*" />
  <conditions>
    <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^(?!www)(.*).domain.com$" />
  </conditions>
  <action type="Rewrite" url="/{C:1}/{R:0}" />
</rule>

 

 

Về cơ bản quy tắc này sẽ trông giống như http://subdomain.domain.com/aboutus/ để khách truy cập trang web, nhưng nó thực sự sẽ đánh siteroot/subdomain/aboutus/ trên máy chủ.

IIS URL Rewrite - URL Rewrite city.domain.com đến domain.com/city

IIS URL Rewrite - URL Rewrite city.domain.com đến domain.com/city Đăng ngày 19-02-2014  Tiếp nối phần 2 - IIS URL Rewrite – Chuyển nhiều tên miền thành một. Phần tiếp theo sẽ hướng dẫn cách chuyển hướng 5/10 1194

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838