Hướng dẫn viết gửi email tự động trong VB

Xem: 832    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Visual Basic   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 2 đánh giá ) File đã được kiểm thử


Hướng dẫn các bạn, cách gởi mail tự động bằng cách sử dụng gmail. Để gởi được email ta cần có một tài khoản mail, ví dụ dưới đây ta sử dụng email của google, với smtp server smtp.gmail.com và sử dụng port 587.

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSend.Click
    Me.Cursor = Cursors.WaitCursor
    Me.Text = "Đang gởi mail ...."
    Dim MyMailMessage As New MailMessage()
    MyMailMessage.From = New MailAddress(txtGoi.Text.ToString)
    MyMailMessage.To.Add(txtNhan.Text.ToString)
    MyMailMessage.Subject = txtTieuDe.Text.ToString
    MyMailMessage.Body = txtBody.Text.ToString
    Dim SMTPServer As New SmtpClient(txtSmtp.Text.ToString.Trim)
    SMTPServer.Port = txtPort.Text
    SMTPServer.Credentials = New System.Net.NetworkCredential(txtLogin.Text.ToString.Trim, txtPass.Text.ToString.Trim)
    SMTPServer.EnableSsl = True
    Try
      SMTPServer.Send(MyMailMessage)
      MessageBox.Show("Đã gởi mail thành công đến " & txtNhan.Text)
      Me.Cursor = Cursors.Arrow
      Me.Text = "Đã gởi xong"
    Catch ex As SmtpException
      MessageBox.Show(ex.Message)
      Me.Cursor = Cursors.Arrow
      Me.Text = "Không gởi được mail"
    End Try
 End Sub

Các bạn nhớ import thư viện:

Imports System.Net.Mail

Hướng dẫn viết gửi email tự động trong VB

Hướng dẫn viết gửi email tự động trong VB Đăng ngày 17-09-2016  Hướng dẫn các bạn, cách gởi mail tự động bằng cách sử dụng gmail. Để gởi được email ta cần có một tài khoản mail, ví dụ dưới đây ta sử dụng email của google, với smtp server smtp.gmail.com và sử dụng port 587. 5/10 832

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 

File tải nhiều nhất

Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
logo megacode

Megacode đã đăng ký với Bộ Công Thương
Thư viện mã nguồn mở lớn nhất Việt Nam.Hỗ trợ khách hàng trên Megacode
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn