quang cao hosting

Hướng dẫn viết code Ứng dụng tính giờ trên Android

Xem: 1619    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Android   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 8 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Tính giờ phút giây tiếp theo bằng một ứng dụng. Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn về ứng dụng tính giờ trên Android.

Bạn thiết kế giao diện như sau:

Sau đó bạn khai báo các đối tượng như sau:

EditText edt_h,edt_m,edt_s;
Button btn;
TextView tV_kq;

Tiếp đến bạn lấy Id cho các đối tượng trên:

edt_h=(EditText)findViewById(R.id.edt_h);
edt_m=(EditText)findViewById(R.id.edt_m);
edt_s=(EditText)findViewById(R.id.edt_s);
btn=(Button)findViewById(R.id.btn);

Sau đó bạn tạo hàm kiểm tra giờ phút giây nhập vào có hợp lệ không:

public int kt(int h,int m,int s)
{
  if(h<0||h>59)
  	return 0;
  if(m<0||m>59)
  	return 0;
  if(s<0||s>59)
  	return 0;
  return 1;
}

 Cuối cùng là hàm chính của ứng dụng:

btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
			
	@Override
	public void onClick(View arg0) {
		// TODO Auto-generated method stub
		int h=Integer.parseInt(edt_h.getText().toString());
		int m=Integer.parseInt(edt_m.getText().toString());
		int s=Integer.parseInt(edt_s.getText().toString());
		if (kt(h,m,s)==1)
	      {
	        if(s==59)
	        {
	          if(m==59)
	          {
	            if (h==23)
	              tV_kq.setText(("00:00:00"));
	            else
	              tV_kq.setText((h+1)+":00:00");
	          }
	          else
	            tV_kq.setText(h+":"+(m+1)+":00");
	        }
	        else
	          tV_kq.setText(h+":"+m+":"+(s+1));
	      }

	}
});

Kết quả:

Chúc các bạn thành công!

Hướng dẫn viết code Ứng dụng tính giờ trên Android

Hướng dẫn viết code Ứng dụng tính giờ trên Android Đăng ngày 02-04-2014  Tính giờ phút giây tiếp theo bằng một ứng dụng. Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn về ứng dụng tính giờ trên Android. 5/10 1619

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: [email protected]
Hotline: 086.924.3838