Hướng dẫn viết chương trình "Cá Bơi Trên DeskTop" bằng C#

Xem: 664    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: C / C++ / MFC   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 2 đánh giá ) File đã được kiểm thử


Hướng dẫn  viết chương trình để có 1 con cá bơi qua bơi lại trên màn hình máy tính. ​Với chương trình này các bạn sẽ làm quen với các hàm về đồ họa GDI+

Vì chương trình cũng khá nhiều code nên mình ko thể post hết lên đây, các bạn download về chạy thử nha: Trong đó quan trong là chúng ta sẽ sử dụng những hàm từ thư viện win32.dll và gdi32.dll của window.

internal class Win32
{
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct Size
  {
    public Int32 cx;
    public Int32 cy;
 
    public Size(Int32 x, Int32 y)
    {
      cx = x;
      cy = y;
    }
  }
 
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1)]
  public struct BLENDFUNCTION
  {
    public byte BlendOp;
    public byte BlendFlags;
    public byte SourceConstantAlpha;
    public byte AlphaFormat;
  }
 
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct Point
  {
    public Int32 x;
    public Int32 y;
 
    public Point(Int32 x, Int32 y)
    {
      this.x = x;
      this.y = y;
    }
  }
 
  public const byte AC_SRC_OVER = 0;
  public const Int32 ULW_ALPHA = 2;
  public const byte AC_SRC_ALPHA = 1;
 
  [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr CreateCompatibleDC(IntPtr hDC);
 
  [DllImport("user32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr GetDC(IntPtr hWnd);
 
  [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true)]
  public static extern IntPtr SelectObject(IntPtr hDC, IntPtr hObj);
 
  [DllImport("user32.dll", ExactSpelling = true)]
  public static extern int ReleaseDC(IntPtr hWnd, IntPtr hDC);
 
  [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern int DeleteDC(IntPtr hDC);
 
  [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern int DeleteObject(IntPtr hObj);
 
  [DllImport("user32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern int UpdateLayeredWindow(IntPtr hwnd, IntPtr hdcDst, ref Point pptDst, ref Size psize, IntPtr hdcSrc, ref Point pptSrc, Int32 crKey, ref BLENDFUNCTION pblend, Int32 dwFlags);
 
  [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr ExtCreateRegion(IntPtr lpXform, uint nCount, IntPtr rgnData);
}

Chúc các bạn vui và sẽ ứng dụng được vào chương trình riêng của mình!

Hướng dẫn viết chương trình "Cá Bơi Trên DeskTop" bằng C#

Hướng dẫn viết chương trình "Cá Bơi Trên DeskTop" bằng C# Đăng ngày 12-12-2016  Hướng dẫn viết chương trình để có 1 con cá bơi qua bơi lại trên màn hình máy tính. ​Với chương trình này các bạn sẽ làm quen với các hàm về đồ họa GDI+ 4.5/10 664

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 

File tải nhiều nhất

Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
logo megacode

Megacode đã đăng ký với Bộ Công Thương
Thư viện mã nguồn mở lớn nhất Việt Nam.Hỗ trợ khách hàng trên Megacode
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn