quang cao hosting

Hướng dẫn từ JavaScript Chuyển HTML Sang Kí Tự Đặc Biệt

Xem: 1046    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: HTML-CSS template   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 3 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Convert HTML - Công Cụ chuyển HTML sang Kí Tự Đặc Biệt sẽ giúp các bạn mã hóa CODE sử dụng cho website.

Xin chào các bạn hôm nay megacode.vn sẽ hướng dẫn các bạn chuyển HTML sang kí tự đặc biệt bằng javascript đơn giản. Cái này có thể áp dụng cho việc mã hóa CODE sử dụng cho website.

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function html2entities(){
var re=/[<>"'&]/g
for (i=0; i<arguments.length; i++)
arguments[i].value=arguments[i].value.replace(re, function(m){return replacechar(m)})
}
function replacechar(match){
if (match=="<")
return "&lt;"
else if (match==">")
return "&gt;"
else if (match=="\"")
return "&quot;"
else if (match=="'")
return "&#039;"
else if (match=="&")
return "&amp;"
}
//]]>
</script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
//Character count script
function countit(what){
formcontent=what.form.charcount.value
what.form.displaycount.value=formcontent.length
}
//]]>
</script>
<form>
<textarea name="data1" style="width:100%; height: 200px;overflow:hidden; padding:10px;"></textarea>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<input name="button" type="button" class="abt2" onclick="html2entities(this.form.data1)" onmouseover="this.className='abt2 abt2hov'" onmouseout="this.className='abt2'" value="Convert"> 
<input onmouseover="this.className='abt3 abt3hov'" onmouseout="this.className='abt3'" class="abt3" name="Clear" value="  Clear  " type="reset">   
</div>
</form>
<div style="clear: both;"></div>

Chúc các bạn thành công.

Hướng dẫn từ JavaScript Chuyển HTML Sang Kí Tự Đặc Biệt

Hướng dẫn từ JavaScript Chuyển HTML Sang Kí Tự Đặc Biệt Đăng ngày 15-10-2016  Convert HTML - Công Cụ chuyển HTML sang Kí Tự Đặc Biệt sẽ giúp các bạn mã hóa CODE sử dụng cho website. 5/10 1046

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838