quang cao hosting

Hướng dẫn tạo TabForm từ DocumentManager bằng C#

Xem: 822    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: C / C++ / MFC   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 2 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Hướng dẫn các bạn tạo MdiForm từ sử dụng control DocumentManager và bây giờ mình giới thiệu bài tiếp theo về công cụ này nhưng với một View khác đó là TabbedView. Khi bạn thiết kế ứng dụng mà có nhiều Form con hiển thị trong một form chính thì TabbedView cũng là một giải pháp hay cũng giống như phân tab của Google Chrome. Bạn có thể xem hình minh họa sau để biết rõ hơn.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước chi tiết để thực hiện: 

B1: Tạo mới Project 

B2. Sau đó chọn Form là RibbonForm.

B3: Kéo control DocumentManager  từ toolbox và khai báo thuộc tính như hình sau.

B4: Thêm một Form mới để làm Form con (Trong ví dụ này mình tạo form mới là Form2)

B5: Trong sự kiện nào đó bạn cần hiển thị Form thì code như sau:

Thư viện sử dụng:

using DevExpress.XtraBars.Docking2010.Views.Tabbed;
using DevExpress.XtraEditors;

Code chính :

public Form1()
{
  InitializeComponent();
  //Sự kiện khi một Document mới được add
  tabbedView1.DocumentAdded += tabbedView1_DocumentAdded;
}
#region "Var" 
int _count = 0;
 
#endregion
void tabbedView1_DocumentAdded(object sender, DevExpress.XtraBars.Docking2010.Views.DocumentEventArgs e)
{
  //Thêm màu cho Document mới
  ((Document)tabbedView1.Documents[tabbedView1.Documents.Count - 1]).Appearance.Header.BackColor = RandomColor();
}
 
private void barButtonItem1_ItemClick(object sender, DevExpress.XtraBars.ItemClickEventArgs e)
{
  _count += 1;
  Form2 f = new Form2(); //Tạo form mới
  f.MdiParent = this; //Parent là form hiện tại
  f.Text = "Caption - " + _count.ToString(); //Thay caption cho dễ phân biệt
  //Add button vào form cho dễ phân biệt các Form
  SimpleButton btn = new SimpleButton() { Text = "Laptrinhvb.net", Width = 200 }; //
  btn.Location = new Point(20 *_count, 20 * _count);
  f.Controls.Add(btn); //Add button vào form
  f.Show(); //Hiển thị Form
}
//Lấy màu ngẫu nhiên
Color RandomColor()
{
  Random r = new Random();
  Color c = Color.FromArgb(r.Next(255), r.Next(255), r.Next(255));
  return c;
}

Chúc các bạn thành công.

Hướng dẫn tạo TabForm từ DocumentManager bằng C#

Hướng dẫn tạo TabForm từ DocumentManager bằng C# Đăng ngày 22-08-2016  Hướng dẫn các bạn tạo MdiForm từ sử dụng control DocumentManager và bây giờ mình giới thiệu bài tiếp theo về công cụ này nhưng với một View khác đó là TabbedView. Khi bạn thiết kế ứng dụng mà có nhiều Form con hiển thị trong một form chính thì TabbedView cũng là một giải pháp hay cũng giống như phân tab của Google Chrome. 5/10 822

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838