Hướng dẫn kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft Access sử dụng vb.net

Xem: 1210    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 2 đánh giá ) File đã được kiểm thử


Hướng dẫn kêt nối cơ sở dữ liệu Microsoft Access với vb.net. Như ta, đã biết Ms. Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ta thể đi kèm chung với phần mềm một cách dễ dàng, mà không cần phải cài đặt một hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác, ví dụ: nếu phần mềm viết trên hệ thống nhỏ thì microsoft access là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối đến cơ sơ dữ liệu MS.Access.

1. Thư viện cần thiết:

Imports System.Data.OleDb

2. Câu lệnh kết nối đến Access:

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Application.StartupPath & "SX.mdb

Lưu ý: Câu lệnh trên chỉ kết nối đến MS.Access có đuôi mở rộng là “*.mdb”. Ví dụ trong bài này mình sử dụng database tên là “sx.mdb”.

3. Mở kết nối

Public Sub Open_DataAccess()
 
Dim s As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Application.StartupPath & "SX.mdb"
 
    strcon.ConnectionString = s
 
    strcon.Open()
 
End Sub

4. Đóng kết nối

Public Sub Close_Connect()
 
    strcon.Close()
 
End Sub

5. Load dữ liệu

Public Function Load_Data() As DataSet
 
    Dim dsHienThi As New DataSet
 
    Dim s As String = "select mahomh,maloaimh,mamh,tenmh from DL_MatHang"
 
    Open_DataAccess()
 
    Dim daShowData As New OleDbDataAdapter(s, strcon)
 
    daShowData.Fill(dsHienThi, "DL_MatHang")
 
    Close_Connect()
 
    Return dsHienThi
 
End Function

6. Update, Save, Delete:

Public Sub Delete_Update_Save(ByVal strLenh As String)
 
    Open_DataAccess()
 
    Dim cmd As New OleDbCommand(strLenh, strcon)
 
    cmd.ExecuteNonQuery()
 
    Close_Connect()
 
End Sub

Chúc các bạn thành công!

Hướng dẫn kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft Access sử dụng vb.net

Hướng dẫn kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft Access sử dụng vb.net Đăng ngày 17-09-2016  Hướng dẫn kêt nối cơ sở dữ liệu Microsoft Access với vb.net. Như ta, đã biết Ms. Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ta thể đi kèm chung với phần mềm một cách dễ dàng, mà không cần phải cài đặt một hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác, ví dụ: nếu phần mềm viết trên hệ thống nhỏ thì microsoft access là sự lựa chọn hợp lý nhất. 5/10 1210

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 

File tải nhiều nhất

Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
logo megacode

Megacode đã đăng ký với Bộ Công Thương
Thư viện mã nguồn mở lớn nhất Việt Nam.Hỗ trợ khách hàng trên Megacode
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn