quang cao hosting

Hướng dẫn Export và Import Database MySQL với phpMyAdmin

Xem: 1653    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: MySQL   Lĩnh vực: none

10 điểm   ( 23 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Tùy theo máy chủ Web-hosting mà chúng ta đăng nhập vào phpMyAdmin với những phương cách khác nhau.

Plesk Panel : Vào Websites & Domains > Databases > Click chọn database loại MySQL > Webadmin

CPanel : Ngay tại trang chủ tìm đến menu Databases > phpMyAdmin ( nếu hệ thống bắt buộc xác thực thì bạn hãy sử dụng thông tin user database mà bạn đã tạo ra trước đó ).

1. Import

  • Bước 1: Lựa chọn Database > Import

  • Bước 2File to Import > Chỉ định đường dẫn đến data file trên máy cá nhân của bạn.

  • Bước 3: Tùy theo định dạng file backup cùng với nhu cầu mà bạn tinh chỉnh cấu hình Partial Import / Format / Format-Specific Options > Go.

2. Export

  • Bước 1: Lựa chọn Database > Export


Format : phpMyAdmin hỗ trợ cho bạn khá nhiều định dạng xuất file như : SQLCSVXMLCSV for MS Excel ...

Export Method : phương thức export

  • Quick : chỉ hiển thị các tùy chọn tối thiểu.
  • Custom : hiển thị tất cả các tùy chọn có thể chẳng hạn : TableFile name templateCharacter set of the fileCompressionFormat-specific options.
  • Bước 2: Click Go. Khi backup hoàn tất, chúng ta có thể download file backup về lưu trên máy cá nhân.

Hướng dẫn Export và Import Database MySQL với phpMyAdmin

Hướng dẫn Export và Import Database MySQL với phpMyAdmin Đăng ngày 14-08-2016  Tùy theo máy chủ Web-hosting mà chúng ta đăng nhập vào phpMyAdmin với những phương cách khác nhau. - Plesk Panel : Vào Websites & Domains > Databases > Click chọn database loại MySQL > Webadmin - CPanel : Ngay tại trang chủ tìm đến menu Databases > phpMyAdmin ( nếu hệ thống bắt buộc xác thực thì bạn hãy sử dụng thông tin user database mà bạn đã tạo ra trước đó ). 0.43478260869565/10 1653

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838