Hướng dẫn chuyển tiếng việt có dấu sang tiếng việt không dấu trong JavaScript - Jquery

Xem: 826    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Javascript   Lĩnh vực: Khác

8 điểm   ( 3 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Việc chuyển tiếng việt có dấu sang tiếng việt không dấu rất tốt cho SEO. Bởi tiếng Việt không dấu sẽ được tìm kiếm nhiều hơn.

Hướng dẫn tổng hợp những cách chuyển từ tiếng việt có dấu sang tiếng việt không dấu nhanh nhất bằng jquery và javascript

Bỏ Dấu Tiếng Việt Bằng Javascript

Cách đầu tiên là cách mình hay dùng đó là sử dụng javascript replace các chữ cái có dấu thành chữu cái không dấu. Việc này khi bạn cho nội dung vào thì mỗi khi load trang nó sẽ tự động chuyển sang tiếng việt không dấu cho bạn luôn.

<span name='tags'>Nội dung tiếng việt có dấu</span>
<script language='javascript'>
  var w=window.innerWidth;
  var msg = document.getElementsByName(&quot;tags&quot;);
  for (var i = 0; i &lt; msg.length; i++) {
    var oldtext = document.getElementsByName(&quot;tags&quot;)[i].innerHTML;
    var newtext = oldtext.replace(/(^|[\n ])([\w]+?:\/\/[^ ,\&quot;\n\r\t&lt;]*)/ig, &quot;$1<a href='$2' target='_blank'>$2</a>&quot;);
    newtext = newtext.replace(/à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ/ig, &#39;a&#39;);
    newtext = newtext.replace(/è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ/ig, &#39;e&#39;);
    newtext = newtext.replace(/ì|í|ị|ỉ|ĩ/ig, &#39;i&#39;);
    newtext = newtext.replace(/ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ/ig, &#39;o&#39;);
    newtext = newtext.replace(/ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ/ig, &#39;u&#39;);
    newtext = newtext.replace(/ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ/ig, &#39;y&#39;);
    newtext = newtext.replace(/đ/ig, &#39;d&#39;);

    document.getElementsByName(&quot;tags&quot;)[i].innerHTML = newtext;
  }
</script>

Mỗi khi load trang nội dung trong name='tags' sẽ được chuyển thành tiếng việt không dấu

Bỏ Dấu Tiếng Việt Bằng Jquery

Cách này sẽ sử dụng jquery thay đổi tiếng Việt có dấu thành tiếng Việt không dấu trong khung nhập chỉ bằng 1 click.

$(function () {
  $(".textbox").keyup(function () {
    var text = $(this).val();
    var text_create;
    text_create = text.replace(/à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ/g, "a").replace(/\ /g, '-').replace(/đ/g, "d").replace(/đ/g, "d").replace(/ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ/g,"y").replace(/ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ/g,"u").replace(/ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ.+/g,"o").replace(/è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ.+/g, "e").replace(/ì|í|ị|ỉ|ĩ/g,"i");
    $('.divclass').text(text_create);
  }).keyup();
});

textbox và div thay đổi cùng 1 lúc khi mình nhập ký tự vào textbox.

Hướng dẫn chuyển tiếng việt có dấu sang tiếng việt không dấu trong JavaScript - Jquery

Hướng dẫn chuyển tiếng việt có dấu sang tiếng việt không dấu trong JavaScript - Jquery Đăng ngày 15-10-2016  Việc chuyển tiếng việt có dấu sang tiếng việt không dấu rất tốt cho SEO. Bởi tiếng Việt không dấu sẽ được tìm kiếm nhiều hơn. 2.6666666666667/10 826

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;