Hướng dẫn cách viết Hiệu ứng Loading đẹp bằng HTML5 Cho WEB WAP BLOG

Xem: 530    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: HTML-CSS template   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 3 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Hiệu ứng loading HTML5 không làm giảm tốc độ tải trang, rất mượt mà.

Hiệu ứng chuyển động được HTML5 tái hiện quá xuất sắc khi tạo nên những hiệu ứng độc đáo và đẹp mắt. Chính vì thế các bạn có thể thay thế hiệu ứng loading cũ bằng hiệu ứng loading HTML5 không làm giảm tốc độ tải trang rất mượt.

Hiệu ứng loading trang web cực đẹp bằng HTML5, SVG Loading mang đến một phong cách độc đáo với tất cả 4 kiểu hiệu ứng phong phú cho bạn trải nghiệm. Nếu như nhàm chán kiểu loading trang web bình thường hãy dùng SVG Loading, bóc tách 4 trong 4 kiểu loading trên rồi gắn lên trang của bạn ngay nào.

HTML5

<body cz-shortcut-listen="true">
 <div class="l-wrapper">
  <svg viewBox="0 0 120 120" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <g id="circle" class="g-circles g-circles--v1">
     <circle id="12" transform="translate(35, 16.698730) rotate(-30) translate(-35, -16.698730) " cx="35" cy="16.6987298" r="10"></circle>
     <circle id="11" transform="translate(16.698730, 35) rotate(-60) translate(-16.698730, -35) " cx="16.6987298" cy="35" r="10"></circle>
     <circle id="10" transform="translate(10, 60) rotate(-90) translate(-10, -60) " cx="10" cy="60" r="10"></circle>
     <circle id="9" transform="translate(16.698730, 85) rotate(-120) translate(-16.698730, -85) " cx="16.6987298" cy="85" r="10"></circle>
     <circle id="8" transform="translate(35, 103.301270) rotate(-150) translate(-35, -103.301270) " cx="35" cy="103.30127" r="10"></circle>
     <circle id="7" cx="60" cy="110" r="10"></circle>
     <circle id="6" transform="translate(85, 103.301270) rotate(-30) translate(-85, -103.301270) " cx="85" cy="103.30127" r="10"></circle>
     <circle id="5" transform="translate(103.301270, 85) rotate(-60) translate(-103.301270, -85) " cx="103.30127" cy="85" r="10"></circle>
     <circle id="4" transform="translate(110, 60) rotate(-90) translate(-110, -60) " cx="110" cy="60" r="10"></circle>
     <circle id="3" transform="translate(103.301270, 35) rotate(-120) translate(-103.301270, -35) " cx="103.30127" cy="35" r="10"></circle>
     <circle id="2" transform="translate(85, 16.698730) rotate(-150) translate(-85, -16.698730) " cx="85" cy="16.6987298" r="10"></circle>
     <circle id="1" cx="60" cy="10" r="10"></circle>
   </g>

   <use xlink:href="#circle" class="use"></use>
 </svg>
 <svg viewBox="0 0 120 120" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <g id="circle" class="g-circles g-circles--v2">
     <circle id="12" transform="translate(35, 16.698730) rotate(-30) translate(-35, -16.698730) " cx="35" cy="16.6987298" r="10"></circle>
     <circle id="11" transform="translate(16.698730, 35) rotate(-60) translate(-16.698730, -35) " cx="16.6987298" cy="35" r="10"></circle>
     <circle id="10" transform="translate(10, 60) rotate(-90) translate(-10, -60) " cx="10" cy="60" r="10"></circle>
     <circle id="9" transform="translate(16.698730, 85) rotate(-120) translate(-16.698730, -85) " cx="16.6987298" cy="85" r="10"></circle>
     <circle id="8" transform="translate(35, 103.301270) rotate(-150) translate(-35, -103.301270) " cx="35" cy="103.30127" r="10"></circle>
     <circle id="7" cx="60" cy="110" r="10"></circle>
     <circle id="6" transform="translate(85, 103.301270) rotate(-30) translate(-85, -103.301270) " cx="85" cy="103.30127" r="10"></circle>
     <circle id="5" transform="translate(103.301270, 85) rotate(-60) translate(-103.301270, -85) " cx="103.30127" cy="85" r="10"></circle>
     <circle id="4" transform="translate(110, 60) rotate(-90) translate(-110, -60) " cx="110" cy="60" r="10"></circle>
     <circle id="3" transform="translate(103.301270, 35) rotate(-120) translate(-103.301270, -35) " cx="103.30127" cy="35" r="10"></circle>
     <circle id="2" transform="translate(85, 16.698730) rotate(-150) translate(-85, -16.698730) " cx="85" cy="16.6987298" r="10"></circle>
     <circle id="1" cx="60" cy="10" r="10"></circle>
   </g>
 </svg>

 <svg viewBox="0 0 120 120" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <g id="circle" class="g-circles g-circles--v3">
     <circle id="12" transform="translate(35, 16.698730) rotate(-30) translate(-35, -16.698730) " cx="35" cy="16.6987298" r="10"></circle>
     <circle id="11" transform="translate(16.698730, 35) rotate(-60) translate(-16.698730, -35) " cx="16.6987298" cy="35" r="10"></circle>
     <circle id="10" transform="translate(10, 60) rotate(-90) translate(-10, -60) " cx="10" cy="60" r="10"></circle>
     <circle id="9" transform="translate(16.698730, 85) rotate(-120) translate(-16.698730, -85) " cx="16.6987298" cy="85" r="10"></circle>
     <circle id="8" transform="translate(35, 103.301270) rotate(-150) translate(-35, -103.301270) " cx="35" cy="103.30127" r="10"></circle>
     <circle id="7" cx="60" cy="110" r="10"></circle>
     <circle id="6" transform="translate(85, 103.301270) rotate(-30) translate(-85, -103.301270) " cx="85" cy="103.30127" r="10"></circle>
     <circle id="5" transform="translate(103.301270, 85) rotate(-60) translate(-103.301270, -85) " cx="103.30127" cy="85" r="10"></circle>
     <circle id="4" transform="translate(110, 60) rotate(-90) translate(-110, -60) " cx="110" cy="60" r="10"></circle>
     <circle id="3" transform="translate(103.301270, 35) rotate(-120) translate(-103.301270, -35) " cx="103.30127" cy="35" r="10"></circle>
     <circle id="2" transform="translate(85, 16.698730) rotate(-150) translate(-85, -16.698730) " cx="85" cy="16.6987298" r="10"></circle>
     <circle id="1" cx="60" cy="10" r="10"></circle>
   </g>
 </svg>

 <svg viewBox="0 0 120 120" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <g id="circle" class="g-circles g-circles--v4">
     <circle id="12" transform="translate(35, 16.698730) rotate(-30) translate(-35, -16.698730) " cx="35" cy="16.6987298" r="10"></circle>
     <circle id="11" transform="translate(16.698730, 35) rotate(-60) translate(-16.698730, -35) " cx="16.6987298" cy="35" r="10"></circle>
     <circle id="10" transform="translate(10, 60) rotate(-90) translate(-10, -60) " cx="10" cy="60" r="10"></circle>
     <circle id="9" transform="translate(16.698730, 85) rotate(-120) translate(-16.698730, -85) " cx="16.6987298" cy="85" r="10"></circle>
     <circle id="8" transform="translate(35, 103.301270) rotate(-150) translate(-35, -103.301270) " cx="35" cy="103.30127" r="10"></circle>
     <circle id="7" cx="60" cy="110" r="10"></circle>
     <circle id="6" transform="translate(85, 103.301270) rotate(-30) translate(-85, -103.301270) " cx="85" cy="103.30127" r="10"></circle>
     <circle id="5" transform="translate(103.301270, 85) rotate(-60) translate(-103.301270, -85) " cx="103.30127" cy="85" r="10"></circle>
     <circle id="4" transform="translate(110, 60) rotate(-90) translate(-110, -60) " cx="110" cy="60" r="10"></circle>
     <circle id="3" transform="translate(103.301270, 35) rotate(-120) translate(-103.301270, -35) " cx="103.30127" cy="35" r="10"></circle>
     <circle id="2" transform="translate(85, 16.698730) rotate(-150) translate(-85, -16.698730) " cx="85" cy="16.6987298" r="10"></circle>
     <circle id="1" cx="60" cy="10" r="10"></circle>
   </g>
 </svg>
</div>
<div style="text-align:center;margin:50px 0; font:normal 14px/24px &#39;MicroSoft YaHei&#39;;">
<p><font color="#FFFFFF">Support: Chrome, CocCoc, Opera, Firefox, IE8,...</font></p>
<p><font color="#FFFFFF">Laptrinhweb.AnythingVn.Com</font></p>
</div>
</body>

CSS:

BODY {
 background: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0) 48%, rgba(255, 255, 255, 0.05) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 52%), -webkit-linear-gradient(135deg, rgba(255, 255, 255, 0) 48%, rgba(255, 255, 255, 0.05) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 52%);
 background: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0) 48%, rgba(255, 255, 255, 0.05) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 52%), linear-gradient(-45deg, rgba(255, 255, 255, 0) 48%, rgba(255, 255, 255, 0.05) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 52%);
 -webkit-background-size: 1em 1em;
 background-size: 1em 1em;
 background-color: #000;
}

.l-wrapper {
 position: absolute;
 width: 480px;
 height: 300px;
 top: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 margin: auto;
 text-align: center;
}

svg {
 height: 120px;
 width: 120px;
 margin: 0 2em 2em;
 overflow: visible;
 /*  border: 1px solid red; */
}

.g-circles {
 -webkit-transform: scale(0.9) translate(7px, 7px);
 -ms-transform: scale(0.9) translate(7px, 7px);
 transform: scale(0.9) translate(7px, 7px);
}

circle {
 fill: dodgerblue;
 fill-opacity: 0;
 -webkit-animation: opacity 1.2s linear infinite;
 animation: opacity 1.2s linear infinite;
}
circle:nth-child(12n + 1) {
 -webkit-animation-delay: -0.1s;
 animation-delay: -0.1s;
}
circle:nth-child(12n + 2) {
 -webkit-animation-delay: -0.2s;
 animation-delay: -0.2s;
}
circle:nth-child(12n + 3) {
 -webkit-animation-delay: -0.3s;
 animation-delay: -0.3s;
}
circle:nth-child(12n + 4) {
 -webkit-animation-delay: -0.4s;
 animation-delay: -0.4s;
}
circle:nth-child(12n + 5) {
 -webkit-animation-delay: -0.5s;
 animation-delay: -0.5s;
}
circle:nth-child(12n + 6) {
 -webkit-animation-delay: -0.6s;
 animation-delay: -0.6s;
}
circle:nth-child(12n + 7) {
 -webkit-animation-delay: -0.7s;
 animation-delay: -0.7s;
}
circle:nth-child(12n + 8) {
 -webkit-animation-delay: -0.8s;
 animation-delay: -0.8s;
}
circle:nth-child(12n + 9) {
 -webkit-animation-delay: -0.9s;
 animation-delay: -0.9s;
}
circle:nth-child(12n + 10) {
 -webkit-animation-delay: -1s;
 animation-delay: -1s;
}
circle:nth-child(12n + 11) {
 -webkit-animation-delay: -1.1s;
 animation-delay: -1.1s;
}
circle:nth-child(12n + 12) {
 -webkit-animation-delay: -1.2s;
 animation-delay: -1.2s;
}

.g-circles--v2 circle {
 fill-opacity: 0;
 stroke-opacity: 0;
 stroke-width: 1;
 stroke: yellowgreen;
 -webkit-animation-name: opacity-stroke, colors, colors-stroke, transform-2;
 animation-name: opacity-stroke, colors, colors-stroke, transform-2;
}

.g-circles--v3 circle {
 fill-opacity: 1;
 -webkit-animation-name: opacity, colors;
 animation-name: opacity, colors;
}

.g-circles--v4 circle {
 fill-opacity: 1;
 fill: orange;
 -webkit-transform-origin: 60px 60px;
 -ms-transform-origin: 60px 60px;
 transform-origin: 60px 60px;
 -webkit-animation-name: opacity, colors-3, transform;
 animation-name: opacity, colors-3, transform;
}

@-webkit-keyframes opacity {
 3% {
  fill-opacity: 1;
 }

 75% {
  fill-opacity: 0;
 }
}

@keyframes opacity {
 3% {
  fill-opacity: 1;
 }

 75% {
  fill-opacity: 0;
 }
}
@-webkit-keyframes opacity-stroke {
 10% {
  stroke-opacity: 1;
 }

 85% {
  stroke-opacity: 0;
 }
}
@keyframes opacity-stroke {
 10% {
  stroke-opacity: 1;
 }

 85% {
  stroke-opacity: 0;
 }
}
@-webkit-keyframes colors {
 0% {
  fill: yellowgreen;
 }

 10% {
  fill: gold;
 }

 75% {
  fill: crimson;
 }
}
@keyframes colors {
 0% {
  fill: yellowgreen;
 }

 10% {
  fill: gold;
 }

 75% {
  fill: crimson;
 }
}
@-webkit-keyframes colors-stroke {
 0% {
  stroke: yellowgreen;
 }

 10% {
  stroke: gold;
 }

 75% {
  stroke: crimson;
 }
}
@keyframes colors-stroke {
 0% {
  stroke: yellowgreen;
 }

 10% {
  stroke: gold;
 }

 75% {
  stroke: crimson;
 }
}
@-webkit-keyframes colors-2 {
 0% {
  fill: yellow;
 }

 50% {
  fill: red;
 }

 65% {
  fill: orangered;
 }

 95% {
  fill: gold;
 }
}
@keyframes colors-2 {
 0% {
  fill: yellow;
 }

 50% {
  fill: red;
 }

 65% {
  fill: orangered;
 }

 95% {
  fill: gold;
 }
}
@-webkit-keyframes colors-3 {
 0% {
  fill: yellowgreen;
 }

 50% {
  fill: turquoise;
 }

 65% {
  fill: yellow;
 }

 95% {
  fill: orange;
 }
}
@keyframes colors-3 {
 0% {
  fill: yellowgreen;
 }

 50% {
  fill: turquoise;
 }

 65% {
  fill: yellow;
 }

 95% {
  fill: orange;
 }
}
@-webkit-keyframes transform {
 10% {
  -webkit-transform: scale(0.75);
  transform: scale(0.75);
 }
}
@keyframes transform {
 10% {
  -webkit-transform: scale(0.75);
  transform: scale(0.75);
 }
}
@-webkit-keyframes transform-2 {
 40% {
  -webkit-transform: scale(0.85);
  transform: scale(0.85);
 }

 60% {
  stroke-width: 20;
 }
}
@keyframes transform-2 {
 40% {
  -webkit-transform: scale(0.85);
  transform: scale(0.85);
 }

 60% {
  stroke-width: 20;
 }
}

Chúc các bạn thành công!

Hướng dẫn cách viết Hiệu ứng Loading đẹp bằng HTML5 Cho WEB WAP BLOG

Hướng dẫn cách viết Hiệu ứng Loading đẹp bằng HTML5 Cho WEB WAP BLOG Đăng ngày 26-09-2016  Hiệu ứng chuyển động được HTML5 tái hiện quá xuất sắc khi tạo nên những hiệu ứng độc đáo và đẹp mắt. Chính vì thế các bạn có thể thay thế hiệu ứng loading cũ bằng hiệu ứng loading HTML5 không làm giảm tốc độ tải trang rất mượt. 5/10 530

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;