quang cao hosting

Hướng dẫn cách Fix min-height cho IE

Xem: 1725    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: HTML-CSS template   Lĩnh vực: none

10 điểm   ( 19 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Hiện tại hầu hết các trình duyệt như Firefox, Opera, Safari,… đều hiểu được thuộc tính min-height: trong CSS, nhưng IE lại không thể hiểu được thuộc tính đó. Chính vì vậy mà khi chúng ta muốn đặt min-height cho một đối tượng nào đó thì chúng ta cần phải Fix để sao cho IE hiển thị được giống như những trình duyệt khác.

Giả sử rằng chúng ta có một thẻ <div> chúng ta muốn đặt min-height cho thẻ <div> này. Khi đó chúng phải làm như sau:

/* Cho tất cả các trình duyệt */

/* Cho tất cả các trình duyệt */
.box {
width:20em;
padding:0.5em;
border:1px solid #000;
min-height:8em;
height:auto;
}

/* Fix cho IE */
/**/
* html .box {
height: 8em;
}
/**/’

Chúng ta cũng có thể dùng giải pháp như sau:
selector {
min-height:500px;
height:auto !important;
height:500px;
}

Do IE6 không hiểu được thuộc tính min-height do đó chúng ta phải cố định chiều cao cho nó. Trong trường hợp nội dung có chiều cao lớn hơn height thì chiều cao trong IE6 sẽ tự động kéo dài xuống còn trong Firefox và một số trình duyệt khác sẽ sử dụng thuộc tính height: auto;.

Theo cssyeah

Hướng dẫn cách Fix min-height cho IE

Hướng dẫn cách Fix min-height cho IE Đăng ngày 25-08-2014  Hiện tại hầu hết các trình duyệt như Firefox, Opera, Safari,… đều hiểu được thuộc tính min-height: trong CSS, nhưng IE lại không thể hiểu được thuộc tính đó. Chính vì vậy mà khi chúng ta muốn đặt min-height cho một đối tượng nào đó thì chúng ta cần phải Fix để sao cho IE hiển thị được giống như những trình duyệt khác. 0.52631578947368/10 1725

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838