quang cao hosting

Hiệu ứng cũ cho một bức ảnh với photoshop

Xem: 2162    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Adobe Photoshop   Lĩnh vực: none

0 điểm   ( 6 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Tạo một hiệu ứng cũ cho một bức ảnh với photoshop với những chi tiết từ một bức ảnh bình thường. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết và thực hiện dễ dàng trên photoshop cho người mới bắt đầu không cần đòi hỏi kinh nghiệm.
Ví dụ minh họa:
Trước khi xử lý


Kết quả sau khi xử lý

Bước 1

Mở Photoshop. Vào File -> chọn Open và tìm đến bức ảnh cần xử lý. Trong bước đầu tiên này chúng ta sẽ tiến hành thêm hiệu ứng Noise cho hình.
1. Mở Layer mới (Layers -> New -> Layer)
2. Nhấn phím D để đặt màu Forground và Background là Đen/ Trắng
3. Thêm hiệu ứng Clouds (Filter -> Render -> Clouds)

Bước 2
Tiếp theo, thêm hiệu ứng Noise (Filter -> Noise -> Add Noise). Chọn thông số Amount là 20%

Sau đó chuyển chế độ Blend của layer 1 sang Soft light

Bước 3
Sau đây chúng ta sẽ tạo thêm hiệu ứng Light Specia cho bức hình. 
1. Tạo layer mới (Layer -> New -> Layer) . Layer này có tên “Layer 2″
2. Chọn Layer 2. Trên thanh menu, chọn Edit -> Fill -> Color và chọn màu #e6e1cc cho layer này.

3. Chuyển Layer mode sang “Color” để tiếp tục bước tiếp theo

Bước 4
1. Tạo layer mới (Layer -> New -> Layer). Để tên “Layer 3″
2. Tại Layer 3, chọn Layer -> New Adjustment Layer -> Levels và đặt theo giá trị sau:

Bước 5

Thêm hiệu ứng Scratches
1. Tạo layer mới (Layer -> New -> Layer) 
2. Nhấn phím D để đặt Forground/ Background là Đen/Trắng
3. Tiếp tục thêm hiệu ứng Clouds (Filter -> Render -> Clouds)

Bước 6

Thêm hiệu ứng Fiber (Filter -> Render -> Fiber) với các giá trị như hình sau

 

Bước 7
1. Thêm hiệu ứng Threshold (Image -> Adjustments -> Threshold) với Level là 15

 

2. Tiếp tục thêm Level (Image -> Adjustments -> Levels) với giá trị như hình sau

Bước 8
1. Thêm Blur ( Filter -> Blur -> Blur more)
2. Chuyển chế độ blend của Layer sang Softlight, giảm mức Opacity xuống còn 70% và bạn sẽ thấy sự khác biệt

 

Bước 9
1. Tạo layer mới (Ctrl + Shift +N)
2. Nhấn phím G để chọn công cụ gradient. 
3. Chọn màu phù hợp cho forground/background color, ví dụ #e5e5e5/#000000 rồi kéo từ tâm bức hình ra ngoài

Bước 10

Cuối cùng, chuyển chế độ của layer sang Overlay

Kết quả sau cùng

Và đây là một ví dụ khác để bạn so sánh sự khác biệt giữa 2 bức ảnh sau khi chỉnh sửa

 

Hiệu ứng cũ cho một bức ảnh với photoshop

Hiệu ứng cũ cho một bức ảnh với photoshop Đăng ngày 09-07-2013  Tạo một hiệu ứng cũ cho một bức ảnh với photoshop với những chi tiết từ một bức ảnh bình thường. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết và thực hiện dễ dàng trên photoshop cho người mới bắt đầu không cần đòi hỏi kinh nghiệm. 5/10 2162

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838