Gridview trong Android – Cơ bản về cách sử dụng

Xem: 4411    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Android   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 11 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Khi bạn muốn hiện thị các dữ liệu của mình theo 1 dạng lưới nào đó thì Android cung cấp cho bạn 1 control đó là GridView. GridView trong Android hoàn toàn tương tự như ListView, Dữ liệu được đưa vào GridView thông qua các mảng 1 chiều và dựa vào số cột của GridView để ngắt số hàng và cột.

Bây giờ các bạn có thể xem một ví dụ mà tôi đã thực hiện sẵn như sau :

Như trên hình thì các bạn sẽ thấy các Danh mục có trong Blog GocLapTrinh.Com sẽ được hiện thị ra 1 dạng lưới và được xếp thành 3 cột.

Code giao diện :

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:orientation="vertical"
 tools:context=".MainActivity" >
 
<TextView
 android:id="@+id/textView1"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:background="#00FF00"
 android:textSize="15sp"
 android:text="Danh mục Blog GocLapTrinh.Com" />
 
<GridView
 android:id="@+id/gvDanhMuc"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:numColumns="3" >
 </GridView>
 
</LinearLayout>

Trên code trên để thiết lập số cột cho GridView tôi sử dụng thuộc tính : android:numColumns=”3″ 

Xử lý code :

Liên kết ID tới control trong phần giao diện XML :

gvDanhMuc = (GridView) findViewById(R.id.gvDanhMuc);

Để khai báo tạm thời dữ liệu cho GridView tôi dùng 1 mảng String 1 chiều :

final String [] arrDanhMuc = {"Android", "Software", "Tài Liệu","C#","VB.NET","ASP.NET","Java","Share Code"};

Gán DataSource vào ArrayAdapter rồi gán nó vào cho GridView :

ArrayAdapter<String> adapterDanhMuc = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, arrDanhMuc);
 gvDanhMuc.setAdapter(adapterDanhMuc);

Bắt sự kiện cho GridView:

gvDanhMuc.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
 public void onItemClick(AdapterView<?> arg0,View arg1, int arg2, long arg3) {
 Toast toast= Toast.makeText(MainActivity.this, arrDanhMuc[arg2], Toast.LENGTH_SHORT);
 toast.show();
 }
 });

Ở trên có dùng Toast để in thông báo ra màn hình.

Và đây là toàn bộ code:

package com.tien.gridviewdemo;
 
import java.util.ArrayList;
 
import com.tien.gridviewdemo.R.style;
 
import android.R.anim;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Adapter;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.GridView;
import android.widget.Toast;
 
public class MainActivity extends Activity {
GridView gvDanhMuc;
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 gvDanhMuc = (GridView) findViewById(R.id.gvDanhMuc);
 final String [] arrDanhMuc = {"Android", "Software", "Tài Liệu","C#","VB.NET","ASP.NET","Java","Share Code"};
 ArrayAdapter<String> adapterDanhMuc = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, arrDanhMuc);
 gvDanhMuc.setAdapter(adapterDanhMuc);
 gvDanhMuc.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
 public void onItemClick(AdapterView<?> arg0,View arg1, int arg2, long arg3) {
 Toast toast= Toast.makeText(MainActivity.this, arrDanhMuc[arg2], Toast.LENGTH_SHORT);
 toast.show();
 }
 });
 }
 
@Override
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
 // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
 getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
 return true;
 }
 
}

Gridview trong Android – Cơ bản về cách sử dụng

Gridview trong Android – Cơ bản về cách sử dụng Đăng ngày 10-02-2014  Khi bạn muốn hiện thị các dữ liệu của mình theo 1 dạng lưới nào đó thì Android cung cấp cho bạn 1 control đó là GridView. GridView trong Android hoàn toàn tương tự như ListView, Dữ liệu được đưa vào GridView thông qua các mảng 1 chiều và dựa vào số cột của GridView để ngắt số hàng và cột. 5/10 4411

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;