quang cao hosting

Giáo trình Virus tin học Full

Xem: 1465    Tải: 9   Thảo luận: 0   Mục: Tài liệu tham khảo   Lĩnh vực: Khác

8 điểm   ( 4 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]giao-trinh-virus-tin-hoc-full.zip (189.81 KB)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]giao-trinh-virus-tin-hoc-full.zip
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Luật pháp từng nước vẫn còn có chỗ không đồng nhất, có nước đã chấp nhận bảo vệ bản quyền các phần mềm, nhưng có những nước lại không đề cập một cách rõ ràng đến vấn đề này. Cùng với sự phát triển như vũ bão của phần cứng, kĩ thuật sao chép cũng đạt đến trình độ cao. Những phần mềm sao chép như COPYIIPC, COPYWRIT ... cho phép tạo một đĩa mới có mọi thành phần giống như đĩa gốc đã làm thiệt hại đáng kể cho các hãng sản xuất phần mềm. Lợi dụng kẽ ở luật pháp của các nước, một số nơi...

Luật pháp từng nước vẫn còn có chỗ không đồng nhất, có nước đã chấp nhận bảo vệ bản quyền các phần mềm, nhưng có những nước lại không đề cập một cách rõ ràng đến vấn đề này. Cùng với sự phát triển như vũ bão của phần cứng, kĩ thuật sao chép cũng đạt đến trình độ cao. Những phần mềm sao chép như COPYIIPC, COPYWRIT ... cho phép tạo một đĩa mới có mọi thành phần giống như đĩa gốc đã làm thiệt hại đáng kể cho các hãng sản xuất phần mềm. Lợi dụng kẽ ở luật pháp của các nước, một số nơi...

Giáo trình Virus tin học Full

Giáo trình Virus tin học Full Đăng ngày 27-03-2015  Luật pháp từng nước vẫn còn có chỗ không đồng nhất, có nước đã chấp nhận bảo vệ bản quyền các phần mềm, nhưng có những nước lại không đề cập một cách rõ ràng đến vấn đề này. Cùng với sự phát triển như vũ bão của phần cứng, kĩ thuật sao chép cũng đạt đến trình độ cao. Những phần mềm sao chép như COPYIIPC, COPYWRIT ... cho phép tạo một đĩa mới có mọi thành phần giống như đĩa gốc đã làm thiệt hại đáng kể cho các hãng sản xuất phần mềm. Lợi dụng kẽ ở luật pháp của các nước, một số nơi... 2/10 1465

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838