quang cao hosting

Giáo trình Sql toàn tập của Trường Đại học HUẾ

Xem: 1537    Tải: 10   Thảo luận: 0   Mục: Php&mySql   Lĩnh vực: Giáo dục - Trường học

0 điểm   ( 5 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]giao-trinh-sql-toan-tap-cua-truong.pdf (1.71 MB)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]giao-trinh-sql-toan-tap-cua-truong.pdf
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc (SQL), có tiền thân là SEQUEL, là một ngôn ngữ được IBM phát triển và sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu thử nghiệm có tên là System/R vào năm 1974, chính thức được ANSI/ISO công nhận là một chuẩn ngôn ngữ sử dụng trong cơ sở dữ liệu quan hệ vào năm 1986. Cho đến hiện nay, SQL đã được sử dụng phổ biển trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại và có vai trò quan trọng trong những hệ thống này

Giáo trình Sql toàn tập của Đại học Huế

 

MỤC LỤC........................................................................................................................2 
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................5 
CHƯƠNG 1:  .............................................................................7 TỔNG QUAN VỀ SQL
1.1 SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ ........................................................................... 7 
1.2 Vai trò của SQL................................................................................................................ 8 
1.3 Tổng quan về cơ sở dữ liệu quan hệ ................................................................................. 9 
1.3.1 Mô hình dữ liệu quan hệ ............................................................................................ 9 
1.3.2 Bảng (Table) .............................................................................................................. 9 
1.3.3 Khoá của bảng ......................................................................................................... 10 
1.3.4 Mối quan hệ và khoá ngoài...................................................................................... 11 
1.4 Sơ lược về SQL............................................................................................................... 12 
1.4.1 Câu lệnh SQL........................................................................................................... 12 
1.4.2 Qui tắc sử  dụng tên trong SQL ............................................................................... 14 
1.4.3 Kiểu dữ liệu ............................................................................................................. 14 
1.4.4 Giá trị NULL ........................................................................................................... 16 
1.5 Kết chương...................................................................................................................... 16 
CHƯƠNG 2:  ......................................................18 NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU
2.1 Truy xuất dữ liệu với câu lệnh SELECT ........................................................................ 18 
2.1.1 Mệnh đề FROM....................................................................................................... 19 
2.1.2 Danh sách chọn trong câu lệnh SELECT ................................................................ 20 
2.1.3 Chỉ định điều kiện truy vấn dữ liệu ......................................................................... 25 
2.1.4 Tạo mới bảng dữ liệu từ kết quả của câu lệnh SELECT ......................................... 29 
2.1.5 Sắp xếp kết quả truy vấn.......................................................................................... 29 
2.1.6 Phép hợp .................................................................................................................. 31 
2.1.7 Phép nối ................................................................................................................... 33 
2.1.7.1 Sử dụng phép nối .............................................................................................. 34 
2.1.7.2 Các loại phép nối .............................................................................................. 36 
2.1.7.4 Sử dụng phép nối trong SQL2 .......................................................................... 40 
2.1.8 Thống kê dữ liệu với GROUP BY........................................................................... 43 
2.1.9 Thống kê dữ liệu với COMPUTE............................................................................ 46 
2.1.10 Truy vấn con (Subquery) ....................................................................................... 49 
2.2 Bổ sung, cập nhật và xoá dữ liệu.................................................................................... 53 
2.2.1 Bổ sung dữ liệu........................................................................................................ 53 
2.2.2 Cập nhật dữ liệu....................................................................................................... 54 
2.2.3 Xoá dữ liệu............................................................................................................... 56 
Bài tập chương 2 ............................................................................................................. 58 
 
Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc (SQL), có tiền thân là SEQUEL, là một ngôn ngữ được IBM phát triển và sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu thử nghiệm có tên là System/R vào năm 1974, chính thức được ANSI/ISO công nhận là một chuẩn ngôn ngữ sử dụng trong cơ sở dữ liệu quan hệ vào năm 1986. Cho đến hiện nay, SQL đã được sử dụng phổ biển trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại và có vai trò quan trọng trong những hệ thống này.  Được sự  động viên của các  đồng nghiệp trong Khoa Công nghệ Thông tin (Trưòng Đại học Khoa học - Đại học Huế), chúng tôi mạnh dạn viết và giới thiệu Giáo trình SQL đến bạn đọc. Trong giáo trình này, chúng tôi không có tham vọng đề cập đến mọi khía cạnh của SQL mà chỉ mong muốn rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo tương đối đầy đủ về các câu lệnh thường được sử dụng trong SQL. Giáo trình được chia thành sáu chương với nội dung như sau: 
•  Chương 1 giới thiệu tổng quan về SQL và một số khái cơ bản liên quan đến cơ sở dữ liệu quan hệ. 
•  Chương 2  được dành  để bàn luận  đến các câu lệnh thao tác dữ liệu bao gồm SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE, trong đó tập trung nhiều vào câu lệnh SELECT. 
•  Chương 3 trình bày một số câu lệnh cơ bản được sử dụng trong định nghĩa các đối tượng cơ sở dữ liệu. 
•  Một số vấn  đề liên quan đến bảo mật dữ liệu trong SQL được  đề cập  đến trong chương 4. 
•  Nội dung của chương 5 liên quan đến việc sử dụng thủ tục lưu trữ, hàm và trigger trong cơ sở dữ liệu. 
•  Trong chương cuối cùng, chương 6, chúng  tôi giới thiệu đến bạn đọc một số vấn đề liên quan đến xử lý giao tác trong SQL 

Giáo trình Sql toàn tập của Trường Đại học HUẾ

Giáo trình Sql toàn tập của Trường Đại học HUẾ Đăng ngày 13-08-2013  Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc (SQL), có tiền thân là SEQUEL, là một ngôn ngữ được IBM phát triển và sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu thử nghiệm có tên là System/R vào năm 1974, chính thức được ANSI/ISO công nhận là một chuẩn ngôn ngữ sử dụng trong cơ sở dữ liệu quan hệ vào năm 1986. Cho đến hiện nay, SQL đã được sử dụng phổ biển trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại và có vai trò quan trọng trong những hệ thống này 5/10 1537

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Số di động (Hotline): 085.99999.25
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: 085.99999.25;