quang cao hosting

[CSS] Cố định Header và Footer trên các trình duyệt

Xem: 4222    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: HTML-CSS template   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 44 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Để làm được như vậy trước kia chúng ta thường sử dụng 3 iFrame, một iFrame cho phần Header, một iFrame cho phần Footer và 1 iFrame cho phần Content. Tuy nhiên trong bài viết này chúng ta sẽ không sử dụng iFrame mà chúng ta sẽ sử dụng các thẻ div như thông thường và định vị chúng bằng CSS.

Đầu tiên giả sử chúng ta sẽ tạo ra một file HTML có định dạng như sau:

01.<html>
02.<head>...</head>
03.<body>
04. 
05. 
06.<h1>Header</h1>
07. 
08. 
09. 
10.<!-- Phần nội dung -->
11. 
12. 
13. 
14.Footer
15. 
16. 
17.</body>
18.</html>

Bây giờ chúng ta sẽ dùng CSS để định vị các thẻ DIV để đạt được yêu cầu của chúng ta:

Bước 1: Định dạng chung cho toàn trang:

01.body {
02.background#fff;
03.color#222;
04.font-familyArialTahomaVerdanasans-serif;
05.font-size12px;
06.height100%;
07.line-height1.6;
08.margin0;
09.padding0;
10.text-aligncenter;
11.overflowhidden;
12.}

Tuy nhiên phần định dạng trên chỉ dành cho các trình duyệt như Firefox, Opera, Safari, Chrome. Còn đối với IE chúng ta cần hack thêm thuộc tính height và width cho nó.

1./* for internet explorer */
2.* html body { padding:120px 0 50px 0; }

Bước 2: Định vị phần Header của trang:

01./* Header */
02.#header {
03.background#222;
04.border-bottom5px solid #333;
05.color#fff;
06.height120px;
07.line-height120px;
08.text-aligncenter;
09.positionabsolute;
10.padding0;
11.top0;
12.left0;
13.width100%;
14.}
15. 
16.#header h1 {
17.font-size200%;
18.margin0;
19.text-transformuppercase;
20.}

Bước 3: Định vị phần nội dung của trang:

01./* Content */
02.#content {
03.positionfixed;
04.top120px;
05.left0;
06.bottom50px;
07.margin0 auto;
08.padding20px;
09.text-alignleft;
10.overflowauto;
11.}

hack cho IE

view sourceprint?
1.* html #content {
2.height:100%;
3.width:100%;
4.}

Bước 4: Định vị phần footer của trang:

01./* Footer */
02.#footer {
03.background#222;
04.border-top5px solid #333;
05.color#ccc;
06.font-weightbold;
07.height50px;
08.line-height50px;
09.positionabsolute;
10.bottom0;
11.left0;
12.width100%;
13.text-aligncenter;
14.}

[CSS] Cố định Header và Footer trên các trình duyệt

[CSS] Cố định Header và Footer trên các trình duyệt Đăng ngày 24-02-2014  Hôm nay lang thang trên mạng và tình cờ tìm hiểu được một kỹ thuật rất hay và có tính ứng dụng cao trong việc làm layout cho Website. Nội dung chính của kỹ thuật đó là chúng ta sẽ giữ cho phần Header và phần Footer cố định, còn phần nội dung ở giữa sẽ xuất hiện thanh Scroll trong trường hợp nó dài quá độ dài màn hình. 5/10 4222

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: [email protected]
Hotline: 086.924.3838