Console C# – Nhập Đảo Ngược Đếm Chuỗi

Viết chương trình đảo ngược chuỗi theo giao thức TCP :
– Nhập vào một chuỗi bất kỳ.
– Đếm số từ có trong chuỗi vừa nhập.
– Đảo ngược chuỗi vừa nhập.
– Chữ Hoa Đầu Mỗi Từ trong chuỗi vừa nhập.

===== Đáp án mẫu như sau :
===================== Và đây là code phần main của Server :

===================== Và đây là code phần main của Client :

Link tham khảo thầy Tâm – Trường cao đẳng TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *