quang cao hosting

Console C# - Nhập Đảo Ngược Đếm Chuỗi

Xem: 3926    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 24 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Viết chương trình đảo ngược chuỗi theo giao thức TCP :
- Nhập vào một chuỗi bất kỳ.
- Đếm số từ có trong chuỗi vừa nhập.
- Đảo ngược chuỗi vừa nhập.
- Chữ Hoa Đầu Mỗi Từ trong chuỗi vừa nhập.

===== Đáp án mẫu như sau :

===================== Và đây là code phần main của Server :

===================== Và đây là code phần main của Client :

Link tham khảo thầy Tâm - Trường cao đẳng TPHCM

Console C# - Nhập Đảo Ngược Đếm Chuỗi

Console C# - Nhập Đảo Ngược Đếm Chuỗi Đăng ngày 13-01-2014  Viết chương trình đảo ngược chuỗi theo giao thức TCP :- Nhập vào một chuỗi bất kỳ.- Đếm số từ có trong chuỗi vừa nhập.- Đảo ngược chuỗi vừa nhập.- Chữ Hoa Đầu Mỗi Từ trong chuỗi vừa nhập. 5/10 3926

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838