Code tính diện tích hình học bằng C++

Xem: 2578    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: C / C++ / MFC   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 7 đánh giá ) File đã được kiểm thử


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <iostream.h>
int menu()
{
int c;
cout<<("\n----- Menu -----");
cout<<("\n1. Hinh tam giac");
cout<<("\n2. Hinh tron");
cout<<("\n3. Hinh vuong");
cout<<("\n4. Hinh chu nhat");
cout<<("\n0. Thoat");
cout<<("\n----------------");
cout<<("\nChon muc : ");
do {
c = getch();
} while (c>'4' || c<'0');
putc(c, stdout);
return c -'0';
}

void hinhtamgiac()
{
int a, b, c;
float p;

cout<<("\n\nNhap vao ba canh tam giac : ");
cin>> a>> b>>c;
cout<<"\nChu vi tam giac "<<a+b+c;
p = (float)(a + b + c)/2;
cout<<"\nDien tich tam giac "<<(sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)));
getch();
}

void hinhtron()
{
int r;

cout<<("\n\nNhap vao ban kinh hinh tron : ");
cin>>r;
cout<<"\nChu vi hinh tron "<<( 2 * M_PI * r);
cout<<"\nDien tich hinh tron "<<(M_PI * r * r);
getch();
}

void hinhvuong()
{
int a;

cout<<("\n\nNhap vao canh hinh vuong : ");
cout<<a;
cout<<"\nChu vi hinh tron "<<(4 * a);
cout<<"\nDien tich hinh vuong "<<(a * a);
getch();
}

void hinhchunhat()
{
int a, b;

cout<<"\n\nNhap vao cac canh hinh chu nhat : "
;
cin>>a>>b;
cout<<"\nChu vi hinh chu nhat "<<(2 * (a+b));
cout<<"\nDien tich hinh chu nhat "<<(b * a);
getch();
}

void main()
{
int chon;
do {
chon = menu();
switch(chon)
{
case 1 : hinhtamgiac();
break;
case 2 : hinhtron();
break;
case 3 : hinhvuong();
break;
case 4 : hinhchunhat();
break;
}
} while (chon != 0);
}

Code tính diện tích hình học bằng C++

Code tính diện tích hình học bằng C++ Đăng ngày 15-04-2014  Code tính diện tích hình học bằng C++ 5/10 2578

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 

File tải nhiều nhất

Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
logo megacode

Megacode đã đăng ký với Bộ Công Thương
Thư viện mã nguồn mở lớn nhất Việt Nam.Hỗ trợ khách hàng trên Megacode
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn