Code Quản Lý Nhân Sự – Tiền Lương – Kết Nối Data Base C#

HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN MỀM

Bước 1 :
Yêu cầu đã cài đặt :
1 – SQL Server 2005
2 – Visual studio 2005
3 – Devcomponents DotNetBar v10.0.0.0

Cài đặt theo thứ tự :

Intall_001_DotNetBarSetupTrial.msi

Intall_002_DotNetBar_Patched_10000.exe

Bước 2 : Attack QLLD.mdf (Cơ Sở Dữ Liệu SQLServer) Trong Folder …QLTLDATABASE
Bước 3 : Chạy file QLTL.sln (Visual Studio) Trong Folder …QLTL
Bước 4 : Sữa Đường Dẫn SQL Source Của File app.config Trong Folder …QLTLQLTL
Bước 5 : Sữa Đường Dẫn SQL Source Của File KetNoi_CSDL.cs Trong Folder …QLTLQLTL
Bước 6 : Nhấn F5 (Chạy Ứng Dụng) Với Tên Đăng Nhập và Mật Khẩu Ở Bên Dưới

Đăng Nhập Hệ Thống

Lưu ý : Tên Đăng Nhập Và Mật Khẩu Viết “HOA” .

Quyền Admin
Tên Đăng Nhập ADMIN 
Mật Khẩu ADMIN 

Quyền USER
Tên Đăng Nhập CHUNG 
Mật Khẩu CHUNG 

Quyền USER
Tên Đăng Nhập DUNG 
Mật Khẩu DUNG 

Quyền USER
Tên Đăng Nhập DANH 
Mật Khẩu DANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *