quang cao hosting

Code liên kết Website kiểu logo

Xem: 1008    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Phát triển website   Lĩnh vực: none

0 điểm   ( 5 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Slide 1 .O {color:#FFCC00; font-size:149%;} a:link {color:#FF3399 !important;} a:active {color:#FFE103 !important;} a:visited {color:#FE1F08 !important;}

Code liên kết Website kiểu logo
<div><a target="_blank" href="http://violympic.vn">
<object><param name="movie" value="http://violympic.vn/images/violympic.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed border="1" src="http://violympic.vn/images/violympic.swf" quality="high" type="application/x-shockwave-flash" width="180" height="62"></embed></object></a>
</div>
<div><a target="_blank" href="http://translate.google.com.vn/">
<img border="1" src="http://www.google.com.vn/intl/vi/images/translate_beta_res.gif" width="180" height="60"></a></div>
<div><a target="_blank" href="http://www.baoquangtri.vn/">
<img border="1" src="http://www.baoquangtri.vn/Portals/_default/Skins/skinbaoqt/bnbaoquangtri.jpg" width="180" height="50"></a></div>
<div><a target="_blank" href="http://camlo.quangtri.gov.vn">
<img border="1" src="http://camlo.quangtri.gov.vn/media/hs/portal/layout/AL_TabColumn/integratedModes/blue/institutional/bannerCL.gif" width="180" height="50"></a></div>
<div><a target="_blank" href="http://butnghien.vn/">
<img border="1" src="http://butnghien.vn/Trangtintuc/Anh/logo1.gif" width="180" height="60"></a></div>
<div><a target="_blank" href="http://mail.google.com/a/quangtri.edu.vn">
<img border="1" src="http://quangtri.edu.vn/image/logomail.gif" width="180" height="70"></a></div>
<div><a target="_blank" href="http://www.google.com.vn/">
<img border="1" src="http://www.google.com.vn/intl/en_com/images/logo_plain.png" width="180" height="70"></a></div>
<div><a target="_blank" href="http://www.srem.com.vn">
<img border="1" src="http://quangtri.edu.vn/image/SREM_BL_d.gif" width="180" height="83"></a></div>
<div><a target="_blank" href="http://vn.yahoo.com/">
<img border="1" src="http://l.yimg.com/hb/i/vn/mastheads/logo_vn.png" width="180" height="60"></a></div>
<div><a target="_blank" href="http://vietnamnet.vn/">
<img border="1" src="http://vietnamnet.vn/chuyenmuc/quangcao/giaodien/vnn/logovnn.jpg" width="180" height="40"></a></div>
<div><a target="_blank" href="http://www.thanhnien.com.vn/">
<img border="1" src="http://www.thanhnien.com.vn/PublishingImages/img-thanhnien/logoTN.jpg" width="180" height="40"></a></div>
<div><a target="_blank" href="http://www.tuoitre.com.vn/">
<img border="1" src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Images/Logo.gif" width="180" height="60"></a></div>
<div><a href="http://quangtri.edu.vn/qlhs" target="_blank">
<img border="1" src="http://quangtri.edu.vn/image/QLTHOC.gif" width="180" height="70"></a></div>
<div><a href="http://www.edu.net.vn/" target="_blank">
<img border="1" src="http://quangtri.edu.vn/image/edunet_140.gif" width="180" height="70"></a></div>

Code liên kết Website kiểu logo

Code liên kết Website kiểu logo Đăng ngày 11-07-2013  Code liên kết Website kiểu logo 5/10 1008

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: [email protected]
Hotline: 086.924.3838