quang cao hosting

Code đọc số ngắn gọn C# [Sưu tầm]

Xem: 2610    Tải: 50   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Máy tính - công nghệ

9 điểm   ( 44 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]code-doc-so-ngan-gon-c-suu-tam.rar (1.15 KB)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]code-doc-so-ngan-gon-c-suu-tam.rar
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Đọc số thành chữ thường xuất hiện trong các phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, ngân hàng, cửa hàng,...

   public string DocTienBangChu(long SoTien, string strTail)
        {
            int lan, i;
            long so;
            string KetQua = "", tmp = "";
            int[] ViTri = new int[6];
            if (SoTien < 0) return "Số tiền âm !";
            if (SoTien == 0) return "Không đồng !";
            if (SoTien > 0)
            {
                so = SoTien;
            }
            else
            {
                so = -SoTien;
            }
            //Kiểm tra số quá lớn
             if (SoTien > 8999999999999999)
            {
                SoTien = 0;
             return "";
            }
            ViTri[5] = (int)(so / 1000000000000000);
            so = so - long.Parse(ViTri[5].ToString()) * 1000000000000000;
            ViTri[4] = (int)(so / 1000000000000);
            so = so - long.Parse(ViTri[4].ToString()) * +1000000000000;
            ViTri[3] = (int)(so / 1000000000);
            so = so - long.Parse(ViTri[3].ToString()) * 1000000000;
            ViTri[2] = (int)(so / 1000000);
            ViTri[1] = (int)((so % 1000000) / 1000);
            ViTri[0] = (int)(so % 1000);
            if (ViTri[5] > 0)
            {
                lan = 5;
            }
            else if (ViTri[4] > 0)
            {
                lan = 4;
            }
            else if (ViTri[3] > 0)
            {
                lan = 3;
            }
            else if (ViTri[2] > 0)
            {
                lan = 2;
            }
            else if (ViTri[1] > 0)
            {
                lan = 1;
            }
            else
            {
                lan = 0;
            }
            for (i = lan; i >= 0; i--)
            {
                tmp = DocSo3ChuSo(ViTri[i]);
                KetQua += tmp;
                if (ViTri[i] != 0) KetQua += Tien[i];
                if ((i > 0) && (!string.IsNullOrEmpty(tmp))) KetQua += ",";//&& (!string.IsNullOrEmpty(tmp))
            }
            if (KetQua.Substring(KetQua.Length - 1, 1) == ",") KetQua = KetQua.Substring(0, KetQua.Length - 1);
            KetQua = KetQua.Trim() + strTail;
            return KetQua.Substring(0, 1).ToUpper() + KetQua.Substring(1);
        }

Code đọc số ngắn gọn C# [Sưu tầm]

Code đọc số ngắn gọn C# [Sưu tầm] Đăng ngày 30-04-2014  Đọc số thành chữ thường xuất hiện trong các phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, ngân hàng, cửa hàng,... 0.20454545454545/10 2610

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838