quang cao hosting

Code C # quản lý máy tính cá nhân

Xem: 2347    Tải: 81   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 5 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]code-c-quan-ly-may-tinh-ca-nhan.rar (19.88 MB)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]code-c-quan-ly-may-tinh-ca-nhan.rar
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Mật khẩu được mã hóa bằng thuật toán Vigenere do mình tự viết dựa trên quy luật bảng mã Vigenere(các bạn có thể search google để biết bảng mã cũng như quy luật mã hóa)

Gồm các tính năng:

  • Lịch trình nhắc nhở(lưu trữ lịch trình trong SQL Server)
  • Khóa thư mục và file
  • Keylogger(chụp màn hình và ghi phím,có chức năng nén file và gửi mail để quản lý từ xa)
  • Mã hóa file
  • Mật khẩu được mã hóa bằng thuật toán Vigenere do mình tự viết dựa trên quy luật bảng mã Vigenere(các bạn có thể search google để biết bảng mã cũng như quy luật mã hóa)

 

Hướng dẫn chạy chương trình:

Sửa chuỗi kết nối ở phần [Connection] trong file set.ini theo cau lenh attach bên dưới
 
Thêm vào đường dẫn thư mục cài đặt SQL ở phần [Pathsql]
 
Lưu ý:nếu ko cài SQL ở chế độ Mixed Mode thì add câu lệnh attach theo quyền Window quyền window:server=ServerName;dataBase=DataB aseName;integrated security=true
 
quyền SQL:server=Servername;database=dbname;uid=user;pwd=pass;
 
câu lệnh attach database khi cai đặt SQL ở chế độ Mixed Mode:
Data Source=tenmay\SQLSERVER2008;AttachDbFilename=đường dẫn file *.MDF;Database=tên database;Uid=sa;Pwd=pass;Connect Timeout=30;Multipleactiveresultsets=True;Trusted_Connection=Yes;
Note:phần Uid và Pwd là user và password SQL của bạn khi cài đặt SQL
 
câu lệnh attach dbname quyen Window
Data Source=tenmay\SQLSERVER2008;AttachDbFilename=đường dẫn file *.MDF;Database=tên database;Integrated Security=True;

Code C # quản lý máy tính cá nhân

Code C # quản lý máy tính cá nhân Đăng ngày 25-04-2015  Mật khẩu được mã hóa bằng thuật toán Vigenere do mình tự viết dựa trên quy luật bảng mã Vigenere(các bạn có thể search google để biết bảng mã cũng như quy luật mã hóa) 1.8/10 2347

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838