quang cao hosting

Cơ bản GNU/Linux (FTA: Basic GNU/Linux)

Xem: 863    Tải: 3   Thảo luận: 0   Mục: Tài liệu tham khảo   Lĩnh vực: Máy tính - công nghệ

0 điểm   ( 6 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]co-ban-gnu-linux-fta-basic.pdf (0)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]co-ban-gnu-linux-fta-basic.pdf
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

1. GNUFDL • PID_00148369 GNU/Linux cơ bản Hệ điều hành GNU/Linux cơ bản Jordi Serra i Ruiz (người điều phối) David Megías Jiménez (người điều phối) Jordi Mas (người điều phối) Joaquín López Sánchez-Montañés Sofia Belles Ramos Roger Baig Viñas Francesc Aulí Llinàs PID_00148369 GNU/Linux Basic operating system Jordi Serra i Ruiz (coordinator) David Megías Jiménez (coordinator) Jordi Mas (coordinator) Joaquín López Sánchez-Montañés Sofia Belles Ramos Roger Baig Viñas Francesc Aulí Llinàs PID_00148369 Trang 2/232

  • 1. GNUFDL •
    0148369 GNU/Linux cơ bản Hệ điều hành GNU/Linux cơ bản Jordi Serra i Ruiz (người điều phối) David Megías Jiménez (người điều phối) Jordi Mas (người điều phối) Joaquín López Sánchez-Montañés Sofia Belles Ramos Roger Baig Viñas Francesc Aulí Llinàs
    0148369 GNU/Linux Basic operating system Jordi Serra i Ruiz (coordinator) David Megías Jiménez (coordinator) Jordi Mas (coordinator) Joaquín López Sánchez-Montañés Sofia Belles Ramos Roger Baig Viñas Francesc Aulí Llinàs
    0148369 Trang 2/232
  • 2. GNUFDL •
    0148369 GNU/Linux cơ bản Xuất bản lần thứ 2: Tháng 02/2008 © Joaquín López Sánchez-Montañés, Sofia Belles Ramos, Roger Baig i Viñas i Francesc Aulí Llinàs © Cấp vốn từ Đại học Oberta de Catalunya Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona Chuẩn bị tư liệu: Eureca Media, SL Tiền gửi pháp lý: B-1.567-2008 Bản quyền Copyright © 2010, FUOC. Các quyền được trao để sao chép, phân phối và/hoặc sửa đổi tài liệu này theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, phiên bản 1.2 (GFDL v1.2) hoặc bất kỳ phiên bản nào được xuất bản sau này từ Quỹ Phần mềm Tự do; mà không có các phần bất biến, không các văn bản bìa ngoài, không các văn bản bìa sau. Một bản sao của giấy phép này được đưa vào trong phần có đầu đề “Giấy phép Tài liệu Tự do GNU”. Second edition: February 2008 © Joaquín López Sánchez-Montañés, Sofia Belles Ramos, Roger Baig i Viñas i Francesc Aulí Llinàs © Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona Material prepared by Eureca Media, SL Legal deposit: B-1.567-2008 Copyright © 2010, FUOC. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License". Trang 3/232

Cơ bản GNU/Linux (FTA: Basic GNU/Linux)

Cơ bản GNU/Linux (FTA: Basic GNU/Linux) Đăng ngày 17-09-2013  1. GNUFDL • PID_00148369 GNU/Linux cơ bản Hệ điều hành GNU/Linux cơ bản Jordi Serra i Ruiz (người điều phối) David Megías Jiménez (người điều phối) Jordi Mas (người điều phối) Joaquín López Sánchez-Montañés Sofia Belles Ramos Roger Baig Viñas Francesc Aulí Llinàs PID_00148369 GNU/Linux Basic operating system Jordi Serra i Ruiz (coordinator) David Megías Jiménez (coordinator) Jordi Mas (coordinator) Joaquín López Sánchez-Montañés Sofia Belles Ramos Roger Baig Viñas Francesc Aulí Llinàs PID_00148369 Trang 2/232 5/10 863

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838